#caption
#caption


Campagne voor Nationaal Coordinator Geweld tegen Vrouwen in NL

De Nederlandse Vrouwen Raad  zet zich - met de European Women’s Lobby -  in voor de implementatie en naleving van de Istanbul Conventie, een belangrijk mensenrechtenverdrag van de Raad van Europa om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, en huiselijk geweld te stoppen.


Besloten High Level Expert Meeting

Daarom host de Nederlandse Vrouwen Raad op woensdag 19 mei 2021 een High Level Expertmeeting voor genodigden.
Sprekers zijn o.a.: Aleid van den Brink, voormalig bestuurder van Blijf Groep, lid van de GREVIO expertgroep voor het monitoren van de implementatie van de Istanbul Conventie bij de Raad van Europa; Essa Reijmers, expert Geweld tegen Vrouwen, beleidsadviseur onderzoek bij

Valente; Barbara Oomen, hoogleraar Sociologie van de Mensenrechten, Universiteit Utrecht; Ineke Boerefijn, coördinerend beleidsadviseur bij het College voor de Rechten van de Mens; en Bob van Pareren, Lid van de Staten Generaal, afgevaardigde namens Nederland bij de Raad van Europa.

 

Nationaal Coördinerend Orgaan
Voor veel vrouwen en meisjes pakten de Coronamaatregelen van de afgelopen  periode slecht uit. De Lock downs zorgden voor een significante stijging van het geweld tegen vrouwen, waaronder partnergeweld, seksueel geweld in de openbare ruimte en online bedreigingen. Maar ook al pre-Corona schoot Nederland tekort in de manier waarop uitvoering werd gegeven aan de bepalingen in de Istanbul Conventie. Het GREVIO-rapport toonde aan dat Nederland prioriteit moet geven aan het instellen van een coördinerend orgaan met duidelijke bevoegdheden dat beleid en maatregelen coördineert en implementeert om geweld tegen vrouwen te bestrijden en te voorkomen.
 

De High Level Expertmeeting is een eerste stap om te komen tot een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, beleidsfunctionarissen en parlementsleden die de noodzaak van een Nationaal Coördinerend Orgaan 'Violence Against Women' bekrachtigen en oproepen tot de instelling daarvan.

 

 

 


Uitgebreid zoeken