#caption
#caption


NVR veroordeelt terugtrekking Turkije uit Istanbul Conventie

De NVR heeft in een brandbrief aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken haar ernstige bezorgdheid uitgesproken over het uitvoeringsbesluit van president Erdogan, waarin hij zijn voornemen aankondigt om Turkije terug te trekken uit de Istanbul Conventie, het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

 

De NVR veroordeelt deze schokkende beslissing die op 20 maart 2021 bekend werd gemaakt, 10 jaar nadat Turkije, toen ook geleid door de regering van Erdogan, als eerste land de Conventie ondertekende, als een boodschap aan de wereld van zijn politieke toewijding en ambitie om mannelijk geweld tegen vrouwen en meisjes uit te bannen.

Het  besluit van Erdogan om uit de Istanbul Conventie te stappen betekent een duidelijke achteruitgang van de rechten van alle vrouwen en meisjes. De NVR vindt dat dit niet kan worden getolereerd, ook al omdat het in directe strijd is met de grondrechten  van de EU, en het een uiting is van het groeiende politieke verzet tegen vrouwenrechten in Europa.

De NVR dringt er bij minister Blok op aan deze zaak met urgentie op te pakken en te eisen dat de regering van Turkije zijn besluit terugdraait en de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de Istanbul Conventie nakomt.

De actie van de NVR is in samenwerking met de European Women’s Lobby en in solidariteit met de Turkse nationale coördinatie van de EWL.

Zie de volledige (Engelse) tekst van de brandbrief >>


Uitgebreid zoeken