#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Regiobijeenkomsten

In deze regiobijeenkomsten gaan we samen met lidorganisaties de haarvaten van Nederland in: op zoek naar praktijkervaringen van vrouwen, naar wat er ècht speelt. Ook verbinden wij onze lidorganisaties in de regio pro-actief met lokale politici en NGO’s.  Dit project doen we samen met onze partner Movisie. 

Pilot 1 in samenwerking met onze lidorganisatie FAM! 
Pilot 2 in samenwerking met onze lidorganisatie Feniks 

 

Gemeenten of arbeidsregio's hebben veel beleidsvrijheid als het gaat om de bevordering van arbeidsparticipatie en de combinatie van werk en zorg. Dat betekent dat lokale stakeholders en strategische krachtenvelden van elkaar verschillen, bijvoorbeeld in  plattelandsgebieden ten opzichte van verstedelijkte gebieden. In een pilot onderzoeken we samen met onze partner Movisie hoe lokale netwerkvorming en een regionale beweging vorm kan krijgen, met een hoofdrol voor vrouwenorganisaties en zelforganisaties.

 

Lokale vrouwenorganisaties versterken

Het doel van dit project is om vrouwenorganisaties te versterken door hen kennis en tools te bieden zodat zij regionaal en/of lokaal hun netwerk en aanpak kunnen versterken omtrent een betere zorg/werkverdeling van vrouwen. De focus ligt hierbij primair op vrouwen die ondanks dat ze werken toch in een kwetsbare financiële positie verkeren.

 

Bijeenkomst met regionale en lokale stakeholders
In 2020 – 2021 organiseren we een aantal pilots met onze lidorganisaties. Dit doen we in de vorm van een regiobijeenkomst. In een regiobijeenkomst worden regionale (of lokale) stakeholders uitgenodigd zoals de gemeente, werkgevers, de achterban van de vrouwenorganisatie (individuele vrouwen) en andere vrijwilligersorganisaties.  

 

Toolkit
Op basis van de uitkomsten van de pilots en eerder verzamelde tools, wordt een toolkit ontwikkeld waarmee vrouwenorganisaties zelf aan de slag kunnen. De toolkit wordt eind 2021 gepresenteerd. Hiermee kunnen lokale en regionale vrouwenorganisaties de schakel worden tussen lokale politiek en bestuur, werkgevers en andere stakeholders binnen (arbeids)regio’s, zodat zij eraan werken dat mannen en vrouwen gelijke toegang hebben tot het benutten van mogelijkheden voor het combineren van betaalde arbeid en onbetaalde zorg.

 

Dit project is een onderdeel van Ditwerktwel.nl, een samenwerkingsverband tussen 5 maatschappelijke organisaties die elkaar in inhoud en expertise versterken: WOMEN Inc, Bureau Clara Wichmann, Movisie, WO=MEN en de Nederlandse Vrouwen Raad. Lees meer >>

 


Uitgebreid zoeken