#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Migrantenvrouwen maken inhaalslag

Nederlandse vrouwen staan Europees gezien niet bekend om hun carrières en financiële onafhankelijkheid. Migrantenvrouwen in Nederland timmeren harder aan de weg.

In een uitgebreid artikel op ‘De Kanttekening.nl’ schrijft José Boon over hoe migrantenvrouwen een inhaalslag maken op de Hollandse vrouw. Zij illustreert dit aan de hand van cijfers uit de nieuwe Emancipatiemonitor van het CBS en het SCP.

Het aantal ‘economisch zelfstandige vrouwen’ zonder migratieachtergrond is gestegen naar 68 procent. Maar vrouwen met een migratieachtergrond lopen hen gestaag in. Marokkaans-Nederlandse vrouwen lopen vaker achter qua inkomen, maar de economische zelfstandigheid van de tweede generatie is al ruimschoots verdubbeld ten opzichte van de eerste generatie.


Ook als het gaat om het aantal uren dat vrouwen werken, is de autochtone vrouw minder geëmancipeerd dan andere vrouwen in dit land. De autochtone vrouw werkt wekelijks gemiddeld 28 uur, terwijl vrouwen met Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse en Aziatische afkomst gemiddeld ruim 29 uur werken. Surinaams- en Antilliaans-Nederlandse vrouwen halen zelfs 31 uur.

Van de hoogopgeleide vrouwen met een Nederlandse achtergrond werkt 45 procent, tien jaar nadat zij het onderwijs hebben verlaten, voltijds. Onder hoogopgeleide vrouwen met een Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond ligt dit percentage op 55 tot 60.

 

Hoe het kan dat vrouwen met verschillende afkomst zo uiteen lopen, bespreekt schrijfster in het artikel met Helga de Valk, hoogleraar Migratie en de levensloop aan de Rijksuniversiteit Groningen, en directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), en met Nenita La Rose, voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad.

Aan de orde komen de aspecten die (negatief) van invloed zijn op de arbeidsmarktparticipatie van migrantenvrouwen, zoals discriminatie, gezinsomstandigheden en obstakels van de inburgering. Maakt de inhaalslag die zij desondanks maken op de Hollandse vrouw deze tot ‘het sukkeltje van de klas?’ Nenita La Rose vindt van niet: ‘Als Nederlandse vrouwen een partner met een goede baan hebben, kunnen zij zich het eerder veroorloven om minder te werken. Dat kan een verklaring zijn voor deze cijfers.’’ Maar Nenita wil niet generaliseren. ‘Veel Nederlandse vrouwen moeten bikkelen, zijn gescheiden en knopen de eindjes aan elkaar.’

 

Lees het volledige artikel >>


Uitgebreid zoeken