#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Emancipatiemonitor 2020: Nederlandse Vrouwen Raad gematigd positief

“Ik ben blij dat de economische positie van de vrouwen de afgelopen jaren is verbeterd. Maar we zijn er nog lang niet.” Nenita La Rose, voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad reageert op de Emancipatiemonitor 2020, het tweejaarlijkse rapport over de stand van de emancipatie van vrouwen in Nederland, een samenwerkingsverband tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

 

Nenita La Rose: “Vrouwen werken meer, maar de loonkloof is in Nederland groter dan de meeste andere EU-landen en is de afgelopen twee jaar niet kleiner geworden. Wat de Emancipatiemonitor verder bevestigt, is dat vrouwen de - ondergewaardeerde - zorgtaken grotendeels voor hun rekening nemen. Daarnaast vind ik de verschillen onder vrouwen opvallend. Zo is 34% van de laagopgeleide vrouwen economisch zelfstandig t.o.v. 80% van de hoogopgeleide vrouwen. Het is van belang dat we oog houden voor alle vrouwen en zeker in deze crisis extra aandacht hebben voor kwetsbare doelgroepen."

 

Economische zelfstandigheid

In 2020 zijn vrouwen vaker en meer uren gaan werken en daarmee ook vaker economisch zelfstandig. In 2019 was bijna 64% van de vrouwen economisch zelfstandig. Een flinke stijging ten opzichte van twee jaar eerder (bijna 61%). "Overigens is economische zelfstandigheid wat anders dan financiële redzaamheid. Ofwel dat vrouwen zelf eigenaar van hun geld zijn en van dat geld op eigen benen kunnen staan. Dat laatste, financiële zelfredzaamheid, is waar wij als Nederlandse Vrouwen Raad naar streven voor alle vrouwen en dat is een stuk lager."

 

Vrouwen voelen zich vaker onveilig dan mannen

Naast de positieve trend op het gebied van economische zelfstandigheid blijkt dat beduidend meer vrouwen zich weleens onveilig voelen dan mannen (40% tegen 23%). Bijvoorbeeld ’s avonds op straat of wanneer ze alleen thuis zijn. Thuis vindt er vaker geweld tegen vrouwen plaats dan tegen mannen. In 2018 kwamen 43 vrouwen door geweld om het leven. In ruim driekwart van de gevallen was de vermoedelijke dader de partner of expartner.

La Rose: “Deze cijfers zijn heel zorgelijk en verontrustend. En dit neemt mogelijk zelfs nog toe door zelfisolatie waar het Covid-virus ons toe dwingt. We moeten nu in actie komen tegen dit geweld. We pleiten al langer voor een nationaal rapporteur, en hameren op een gendersensitief beleid.”

 

Gebrek aan vertegenwoordiging van vrouwen aan de top

Het aandeel vrouwen met een topfunctie in de wetenschap, het bedrijfsleven, de rijksoverheid en de gemeentelijke en provinciale politiek neemt langzaam iets toe. Echter zijn in alle sectoren vrouwen minder vertegenwoordigd in de top dan mannen. Vooral in het bedrijfsleven is het aandeel topvrouwen laag: bij beursgenoteerde bedrijven blijkt 12% in de raad van besturen vrouw. In de landelijke politiek (Tweede Kamer) is het aandeel vrouwen zelfs iets lager dan tien jaar geleden.

 

Vrouwelijke frontlinie

La Rose: “Vrouwen zijn vaker werkzaam aan de frontlinie in bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs. Echter blijft eerlijke representatie van vrouwen aan de top uit. Zo werken in de zorg 70% vrouwelijke medewerkers, en is het aantal vrouwen in besturen slechts 25%. Vrouwen zijn niet goed vertegenwoordigd in belangrijke besluitvorming. Dit moeten we niet accepteren.”

 

Alle vrouwen moeten kunnen meedoen

Tot slot blijkt uit de monitor dat vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond minder vaak economisch zelfstandig zijn dan hun landgenoten zonder of met een westerse migratieachtergrond. Dit komt doordat zij minder vaak werk hebben en gemiddeld lager zijn opgeleid. Echter maakt de tweede generatie - vrouwen met een migratieachtergrond die in Nederland zijn geboren – een belangrijke inhaalslag ten opzichte van de eerste generatie. Van de eerste generatie kon ruim een kwart financieel op eigen benen staan, bij de tweede generatie is dat bijna 60%. "Trots op deze inhaalslag. Tegelijkertijd laat de Emancipatiemonitor zien dat vrouwen met een migratieachtergrond relatief vaker werkloos zijn. Sommigen relatief vaker alleenstaande ouder worden, met daarbij groter risico op armoede. Het is van belang dat we hier oog voor hebben en zorgen dat álle vrouwen mee kunnen doen. Van alle lagen, met allerlei achtergronden."

 

Zie ook de Emancipatiemonitor, die 11 december 2020 is uitgebracht. 


Uitgebreid zoeken