#caption
Campagne 'Zij maakt het verschil'
#caption
Campagne 'Zij maakt het verschil'


#Zijmaakthetverschil: Een ode aan de vrouwelijke frontlinie

2020 was het jaar van corona en van iedereen in de cruciale beroepen die zich keihard heeft ingezet om de impact van deze pandemie te beperken. Vooral de mensen in de zorg, het merendeel vrouw, hebben onder deze uitzonderlijke omstandigheden ongelofelijke prestaties geleverd. Daar tegenover stond veel waardering. Eerst symbolisch, in de vorm van applaus, en later ook financieel, in de vorm van de zorgbonus. Máár niet voor iedereen. Minister De Jonge zei dat “de bonus toch echt bedoeld is voor mensen die zich extra hebben ingezet in de strijd tegen corona. Dus niet: Doe dan maar voor iedereen.”1) Opnieuw een schrijnend voorbeeld van hoe veel vrouwen, ondanks alles wat ze doen, niet de waardering krijgen die ze verdienen.
 

Om 5:00 uur de wekker; 6:30 de eerste ronde met een lach; 15:00 richting de supermarkt; 16:00 thuis, direct de was erin, fornuis aan; 18:00 eten en afruimen; en voor je het weet is het 22:00 en is de dag alweer aan z’n eind. Dat is de gemiddelde dag van mijn moeder als voedingsassistente in het ziekenhuis. En met haar zijn er veel meer werkende vrouwen die naast een veeleisende baan een huishouden runnen. Ook tijdens de afgelopen Corona-maanden. De afgelopen tijd is er nóg meer van hen gevraagd, bijvoorbeeld om extra diensten te draaien, om thuisonderwijs te geven, maar ook door extra zorgen en spanningen op de werkvloer en in de thuissituatie. Hoewel mannen wel degelijk meer in huis zijn gaan doen, blijft een groot deel van de zorgtaken op de schouders van vrouwen vallen2).
 

Échte waardering voor al die zorgen en onbetaalde arbeid blijft veelal uit. Samen applaudisseren? Leuk. Maar niet genoeg. Om de diverse ervaringen van verschillende vrouwen tijdens deze crisis te belichten, is de #zijmaakthetverschil campagne gestart door de Nederlandse Vrouwen Raad, Vrouwen van Nu en de Young Feminist Ambassadors. Uit de gesprekken die hieruit zijn voortgekomen, kwam een duidelijke boodschap: “Dit is het moment om symbolische waardering om te zetten in concrete verandering door inclusief beleid voor representatie aan de top, toegankelijke steun en zorg, een veilig thuis én financiële waardering!”.
 

Zo belichtte Eva Brussaard het scala aan uitdagingen die alleenstaande moeders tegenkwamen, van boodschappen doen tot huiswerkbegeleiding en het managen van zorgtaken naast een baan. Trude Schermer gaf een uniek kijkje achter de schermen bij het Nederlands Gebarencentrum ten tijde van de uitbraak en net als Jamilla Talla benadrukte zij het belang van inclusieve communicatie en beleid, in samenwerking met maatschappelijke organisaties. Santi van den Toorn vertelde over het waarborgen van de juridische positie van vrouwen, specifiek in relatie tot toegang van abortuszorg. Dr. Mara Yerkes benadrukte verder het belang van waardering voor de cruciale beroepen, juist in de zorg. Zowel Juliette Mattijsen als Alida Vreden-Cyrus beklemtoonde het belang voor waardering van de zorg nogmaals, specifiek in relatie tot vertegenwoordiging aan de bestuurlijke top én financiële waardering.

 

Samen schetsen zij een duidelijk beeld. Een samenleving waar vrouwen een cruciale, onmisbare rol spelen. Het zijn vrouwen die het verschil maken, maar daar weinig voor terug zien. Daarom is het tijd voor verandering en de eerste stappen zijn al gezet.  Afgelopen september, tijdens de 11de editie van Prinsessendag, zaten verschillende vrouwenorganisaties, politici en experts met elkaar om tafel. De focus van het gesprek: Hoe zetten we waardering om in daadwerkelijk beleid? Vervolgens is de Alternatieve Troonrede3) gepresenteerd door NVR-voorzitter Nenita La Rose, met daarin vijf concrete beleidsvoorstellen:

 

Maatregel 1: creëer randvoorwaarden voor meer-uren-banen

Maatregel 2: forceer een doorbraak in gelijke verdeling van zorg- en werktaken

Maatregel 3: zet maatschappelijke waardering voor cruciale beroepen om in financiële waardering

Maatregel 4: investeer in duurzaam behoud van personeel

Maatregel 5: stel een vrouwenquotum in voor bestuurslagen in de zorg

 

Met de verkiezingen in het vooruitzicht, is onze blik nu gericht op de politici in Den Haag. Wij moedigen hen aan om zich in te zetten voor alle vrouwen die elke dag weer het verschil maken. Het is nu aan hen om onze boodschap en aanbevelingen om te zetten in concreet beleid. Samen willen we gaan voor échte verandering, zodat elke Nederlandse vrouw, van voedingsassistente tot arts en ongeacht achtergrond of identiteit, krijgt wat ze verdient. Het is tijd voor inclusief beleid en waardering, op de werkvloer, thuis én in de portemonnee.

Luisteren jullie, Den Haag?

 

Deel dit artikel op social media met de hashtag #zijmaakthetverschil en tag de vrouwen die volgens jou het verschil hebben gemaakt de afgelopen tijd!

 

1) https://nos.nl/artikel/2355503-zorgsector-negeert-minister-en-vraagt-voor-iedereen-een-zorgbonus-aan.html
2) https://www.uu.nl/nieuws/taakverdeling-vaders-en-moeders-verandert-door-coronacrisis 
3) https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/docs/Alternatieve_Troonrede_2020_def.pdf

 

 


Uitgebreid zoeken