#caption
#caption


Verplicht beleid tegen seksisme

Alle regeringen hebben de plicht actie te nemen tegen seksisme. Dit is een beslissing van de Raad van Europa. Onlangs ging de Nederlandse Vrouwen Raad in gesprek hierover met Eerste Kamerleden Margreet de Boer (GL) en Bob van Pareren (Fractie Van Pareren). Wat betekent deze beslissing voor Nederland? 

 

Dankzij dit niet-vrijblijvende besluit kunnen we nu beleid tegen seksisme afdwingen. De Nederlandse Vrouwen Raad voert samen met de Raad van Europa, de Europese Vrouwenlobby campagne voor een effectief beleid om seksisme te voorkomen en te bestrijden.  Wat betekent dit voor Nederland? Onder meer de aanbeveling voor een Nationaal Rapporteur kwam hier ter sprake. De Nederlandse Vrouwen Raad pleit al langer voor een Nationaal Rapporteur Geweld tegen Vrouwen

 

Verplicht beleid tegen seksisme

In 2019 beslisten de ministers van de Raad van Europa (Council of Europe) dat regeringen de plicht hebben actie te nemen tegen seksisme. Daarom namen ze een ministerieel besluit om seksisme te voorkomen en te bestrijden (CM (Rec) 2019) aan. Klik hier voor de samenvatting van aanbeveling CM (Rec) 2019.

 

Dankzij deze aanbeveling is er een internationaal overeengekomen definitie van seksisme en seksistisch gedrag, namelijk: gedrag dat uitgaat van het idee dat een persoon minderwaardig is op basis van geslacht. De dader brengt het slachtoffer fysieke, seksuele, psychologische of socio-economische pijn of schade toe. Dit kan zich zowel in de openbare als in de privésfeer voordoen, zowel online als offline. 


Om seksisme te voorkomen en te bestrijden dienen de Lidstaten van de Raad van Europa hun wetgeving aan te passen, en beleid uit te werken om slachtoffers te ondersteunen en daders te straffen en het publiek te informeren. De ministerraad wijst op de cruciale rol van vrouwenorganisaties en jongeren. De Lidstaten dienen regelmatig te rapporteren aan de Raad.


Betrokkenen vanuit de Nederlandse Vrouwen Raad: Marion Minis, Kristine Evertz, Tonny Filedt Kok, Amanda Huits en Annelies Vethman. 

​Doe mee tegen seksisme & seksistisch gedrag

Naast lobbywerk in Den Haag is de afgelopen periode ook online campagne gevoerd. Sluit je aan bij de campagne van de Nederlandse Vrouwen Raad, European Women's Lobby en de Raad van Europa. Deel campagnematerialen,  video, quiz en berichten over seksisme op FB, Twitter en Instagram. #StopSexism

 

Doe mee tegen seksisme & seksistisch gedrag

Sluit je aan bij de campagne, deel de campagnematerialen, de video, en de quiz en dit bericht op FB, Twitter en/of Instagram, gebruik de hashtags #StopSexism #MeToo #Sexism=Inequality en tag de Nederlandse Vrouwen Raad, de Raad van Europa en EWL. 

 


Uitgebreid zoeken

 IIW NL    
              
  
     
        
  
     
     
 IIW NL