#caption
#caption


Gelijk=Anders Campagne voor gendergelijkheid en vrouwenrechten

Gendergelijkheid en vrouwenrechten staan, nog altijd, wereldwijd onder druk. Daarom hebben WO=MEN, WECF, Rutgers, Simavi, ActionAid, Cordaid, WOMEN Inc. en COC de Gelijk=Anders Campagne gelanceerd. 


Een wereldwijde conservatieve oppositie mobiliseert zich snel en effectief tegen gendergelijkheid en hard bevochten rechten. Wetten en beleid worden in veel landen teruggedraaid. Daarom zijn veel feministische organisaties samengekomen om gendergelijkheid en vrouwenrechten weer op de agenda te krijgen. 

 

Er is de afgelopen jaren veel bereikt op het gebied van gendergelijkheid en vrouwenrechten, maar deze ontwikkeling lijkt wereldwijd te stagneren. Ook in Nederland. Daarnaast maken de COVID-19 crisis, de klimaatcrisis en de Black Lives Matter-beweging pijnlijk duidelijk dat we leven in een wereld die gebouwd is op hardnekkige systemen van uitsluiting en onderdrukking. 


In een ideale wereld wordt iedereen gelijkwaardig behandeld. Op het werk, thuis en op straat. Iedereen heeft gelijke rechten en kansen. In de realiteit staan gelijke rechten en kansen nog overal onder druk, ook in Nederland. Uitsluiting en discriminatie op basis van sekse, genderidentiteit, achtergrond, klasse, religie, beperking en seksuele oriëntatie is helaas nog steeds aan de orde van de dag. 

  • Tijdens COVID-19 stijgt wereldwijd het geweld tegen vrouwen en meisjes. 
  • Bij besluitvorming over duurzame ontwikkeling zitten voornamelijk mannen aan tafel.             
  • Ruim 218 miljoen vrouwen maken geen gebruik van een effectieve anticonceptiemethode omdat zij beperkte toegang tot anticonceptie en informatie hebben. Dit wordt meer naarmate de COVID-19 crisis langer duurt. 
  • Moeders besteden anderhalf keer zoveel tijd aan de zorg voor kinderen als vaders, terwijl 60% van de vaders meer tijd wil besteden aan de zorg voor de kinderen.
  • Slechts 50% van de Nederlandse vrouwen is financieel onafhankelijk.
  • Het aantal LHBTI-ers die zich gediscrimineerd voelt neemt toe van 37% in 2012 naar 43% in 2019.
  • Bijna de helft (45%) van de Nederlandse vrouwen heeft ooit een vorm van fysiek of seksueel geweld ervaren.
  • Het aandeel vrouwelijke managers in Nederland (27%) is een van de laagste van de EU.
  • De Gender Equality Index 2020 stelt dat het nog 60 jaar duurt voor gendergelijkheid in de EU wordt bereikt.
  • Volgens het World Economic Forum duurt het nog minstens honderd jaar voordat de kloof tussen vrouwen en mannen op politiek, economisch en maatschappelijk vlak gedicht is.

De Gelijk=Anders Coalitie wil daarom bij een breed publiek het bewustzijn creëren dat Nederland - en de rest van de wereld -  er nog niet is op het gebied van gendergelijkheid en vrouwenrechten. Het is nu tijd voor verandering. Samen bouwt de coalitie aan een beweging die staat voor gelijke rechten en kansen voor iedereen in Nederland en wereldwijd. Ongeacht genderidentiteit, sekse, religie, klasse, afkomst, seksuele oriëntatie en beperking. 


Het ultieme doel is gendergelijkheid tot de norm te maken in Nederland en de rest van de wereld. Geen luxe, maar een recht. In vredestijd en in conflict. Uiteindelijk willen de samenwerkende organisaties een wereld waarin een inclusieve samenleving de standaard is. Hoe deze samenleving eruit ziet, is uitgewerkt in vijf thema’s: Duurzaamheid, Representatie, Geld & Arbeid, Zelfbeschikking en Inclusieve Samenleving


Meer over deze campagne op www.gelijkisanders.nl.


Naast de in bovenstaand bericht genoemde trekkers van deze campagne, wordt deze actie ondersteund door Both Ends, Care Nederland, CHOICE, Hivos, FNV, International Network of Liberal Women, Light for the World, Mama Cash, Plan International Nederland en de Ditwerktwel.nl. De Nederlandse Vrouwen Raad maakt deel uit van Ditwerktwel.nl. 

 

 


Uitgebreid zoeken