#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Vrouwen aan de top blijft belangrijk zwaktebod voor Nederland

De representatie van vrouwen in machtige posities is het belangrijkste aandachtspunt voor Nederland, gekeken naar de verschillende domeinen waarop gendergelijkheid in Europa gemeten wordt. Dat blijkt uit de Gender Equality Index die op 29 oktober 2020 werd gepubliceerd door het European Institute for Gender Equality (EIGE).

Deze index meet de gendergelijkheid van de Europese Unie en haar lidstaten. Nederland staat op de negende plek van Europa als het gaat om de vertegenwoordiging van vrouwen in belangrijke economische en politieke besluitvorming. Dit gaat bijvoorbeeld om de vertegenwoordiging van vrouwen in het Parlement of aan de top van beursgenoteerde bedrijven. Zo bestaat de top van de centrale bank maar voor 15% uit vrouwen, voor de hoogst beursgenoteerde bedrijven is dit 31% en het Nationale parlement bestaat voor 35% uit vrouwen. In totaal staat Nederland in 2020 op de vijfde plek in Europa, gekeken naar alle domeinen van gendergelijkheid zoals: werk, geld, kennis, tijd, macht, gezondheid en geweld. Dit is twee plekken lager dan in 2010.

 

Positieve uitschieters

Ten opzichte van 2010 heeft Nederland grote vooruitgang geboekt op het domein van werk. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de participatie van vrouwen op werkgebied en het aantal uren dat vrouwen werken. Op de thema’s geld, tijd en gezondheid is helaas een achteruitgang merkbaar. Wel blijken de thema’s gezondheid en geld twee domeinen waar Nederland relatief goed op scoort gekeken naar de andere aspecten van gendergelijkheid.

 

Coronacrisis

Carlien Scheele, directeur European Institute for Gender Equality, waarschuwde met de publicatie van het rapport voor de invloed van de coronacrisis. De pandemie is volgens haar een ‘serieuze bedreiging’ voor de vooruitgang van gendergelijkheid die we absoluut niet kunnen gebruiken. Voor de Europese Unie als geheel is er nog veel werk te verzetten. Als we op dezelfde voet doorgaan duurt het nog 60 jaar voordat we kunnen spreken van gendergelijkheid in Europa, aldus Scheele.  

 

Campagne #Zijmaakthetverschil

Ook de Nederlandse Vrouwen Raad merkt op dat de coronacrisis de ongelijke positie van vrouwen bloot heeft gelegd en vreest voor de verdere gevolgen. Zo werd de oververtegenwoordiging van vrouwen in vitale beroepen en hun ondervertegenwoordiging binnen besluitvorming door de crisis nog beter zichtbaar. Daarom zijn we samen met de Vrouwen van Nu en de Young Feminist Ambassadors de campagne #zijmaakthetverschil gestart. Met deze campagne laten we vrouwen aan het woord en doen we een oproep voor betere representatie van vrouwen in de besluitvorming rondom de crisis. Lees meer over de campagne op onze website.

 

 


Uitgebreid zoeken