#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


NOW mogelijk in strijd met gelijke behandelingswetgeving

Bureau Clara Wichmann heeft een aantal knelpunten geïdentificeerd in de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) waardoor de maatregel mogelijk indirect verboden onderscheid tot gevolg heeft. Uit signalen die het bureau heeft ontvangen, blijkt dat dit met name voor vrouwelijke ondernemers nadelig uitpakt.

In een brief aan minister Koolmees van SZW dringt bureau Clara Wichmann er bij hem op aan de effecten en mogelijke uitwerking in de praktijk snel nader te laten onderzoeken en een standpunt in te nemen over deze problematiek. De brief is medeondertekend door de deelnemers aan de Ditwerkwel.nl, waar ook de NVR toe behoort.


De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) is een generieke regeling die bedoeld is om een groot aantal werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten. De berekeningsmethode van de NOW heeft als gevolg dat met name een groep vrouwelijke ondernemers niet in aanmerking komt voor de NOW. Het gaat daarbij om vrouwen die in 2019, de referentieperiode van de regelingen, in verband met zwangerschap en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg
van bijvoorbeeld medische complicaties bij zwangerschap of bevalling gedurende een bepaalde tijd
niet in staat zijn geweest inkomen te genereren.


Uit de toelichting bij NOW-2 blijkt dat het aantal kleine ondernemingen dat NOW-1 heeft aangevraagd relatief het grootst is. Bureau Clara Wichmann heeft daardoor het vermoeden dat veel vrouwelijke ondernemers benadeeld kunnen worden.

Volgens het bureau heeft de minister een regeling in het leven geroepen die mogelijk in strijd is met gelijke behandelingswetgeving. Aangezien dit juist in strijd is met het doel van de NOW, namelijk zoveel mogelijk ondernemers tegemoetkomen in de loonkosten, zijn de gevolgen onevenredig en niet aanvaardbaar. Het bureau verzoekt de minister daarom om de uitwerking van de regeling in de praktijk nader te onderzoeken en dit op de kortst mogelijke termijn. De urgentie is ingegeven doordat de aanvraagperiode voor een subsidieverlening zowel voor NOW-1 als NOW-2 reeds is verlopen, en de aanvraagperiode voor de subsidievaststelling voor NOW-1 op 7 oktober 2020 is geopend en voor NOW-2 op 16 november 2020 opent.
Er moet dus snel onderzoek worden gedaan naar de specifieke effecten voor vrouwelijke ondernemers.

Ook moet aan het UWV de bevoegdheid worden gegeven om bij ongerechtvaardigde uitwerking van de NOW een individuele afweging te maken die rechtdoet aan de belangen bij de tegemoetkoming uit de specifieke regeling. Als het UWV de aanvragen om subsidievaststelling in deze gevallen moet afwijzen, dreigen er veel procedures bij de bestuursrechter.

 

Bureau Clara Wichmann verzoekt de minister ook de effecten voor vrouwelijke ondernemers van andere regelingen die in het kader van de COVID 19-pandemie snel in het leven zijn geroepen, in het onderzoek te betrekken.

Zie de volledige tekst van de brief aan minister Koolmees >>


 


Uitgebreid zoeken