#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Wetgevingsoverleg Emancipatie: dringend advies

Verdere verruiming van partner- en ouderschapsverlofregelingen, verplichting voor werkgevers van transparantie van loonverschillen m/v, en een voorbeeldrol voor de overheid als werkgever.
Dat zijn de hoofdpunten in de brief die de alliantie Samen Werkt Het! in het kader van de campagne Ditwerkwel.nl inbrengt voor het wetgevingsoverleg Emancipatie dat op 2 november 2020 in de Tweede Kamer plaatsvindt. De organisaties die samenwerken in de alliantie, waaronder de NVR, vragen de leden van de Commissie OCW met name op deze punten aan te dringen bij minister Van Engelshoven.

 

De samenwerkende organisaties waarderen de stappen die de afgelopen periode zijn gezet om de arbeidsparticipatie van vrouwen te vergroten, waaronder de verruiming van verlofregelingen, maar zien nog veel ruimte voor verbetering. Zo vinden ze het belangrijk dat het partnerverlof gelijkgetrokken wordt naar 12 weken met 100 procent doorbetaling van het salaris, en pleiten ze voor volledig betaald ouderschapsverlof, zodat ook ouders met inkomens die met 50 procent van hun salaris onder het sociaal minimum uitkomen verlof kunnen opnemen.


De alliantie roept de overheid op om als één van de grootste werkgevers van het land een voortrekkersrol op het gebied van zorgvriendelijk en inclusief werkgeverschap te nemen. De coördinerend minister van Emancipatie heeft hier een belangrijke aanjaagfunctie in.


De alliantie vindt verder dat de overheid werkgevers moet verplichten om transparant te zijn over loonverschillen en zo de loonkloof inzichtelijker te maken. Dit kan door de Wet Gelijke Beloning van Vrouwen en Mannen aan te nemen: een wet die organisaties verplicht aan te tonen dat er bij hen sprake is van gelijke beloning.
Nederland loopt sterk achter op landen als IJsland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk als het gaat om regelgeving rond transparantie om ervoor te zorgen dat werkgevers de loonkloof dichten.

Zie de volledige tekst van de input >>

Ditwerktwel.nl is een initiatief van de Alliantie Samen werkt het!, een samenwerkingsverband tussen Bureau Clara Wichmann, Movisie, de Nederlandse Vrouwen Raad, WOMEN Inc. en WO=MEN Dutch Gender Platform. De Alliantie zet zich in voor een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen hebben om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren, en richt zich voornamelijk op vrouwen in een financieel kwetsbare situatie. 


Uitgebreid zoeken

           
     
     
     
       IIW NL 
  
  
  
     
  
  
     
     
     
     
     
  
  
     
  
    IIW NL