#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Nieuw onderzoek: COVID 19 vergroot wereldwijde terugslag op gendergelijkheid en vrouwenrechten

Uit onderzoek dat in opdracht van WO=MEN Dutch Gender Platform is uitgevoerd, blijkt dat.COVID-19 de bestaande ongelijkheid in de wereld vergroot. Gemarginaliseerde groepen worden het hardst geraakt. Gendergerelateerd geweld neemt wereldwijd toe, essentiële seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten worden teruggeschroefd, vredesprocessen worden onderbroken, toegang tot internet bepaalt of organisaties hun werk kunnen doen en werknemers in de informele economie (veelal vrouwen) worden het zwaarst getroffen. 

 

Het onderzoek laat zien dat vrouwen structureel minder onderdeel uitmaken van de besluitvorming rond de pandemie dan mannen. Als gevolg daarvan worden de gezondheids- en veiligheidsbehoeften van vrouwen minder gezien en gewogen. Ook blijkt uit het onderzoek dat genderongelijkheid wereldwijd verergert en fundamentele rechten van vrouwen in meerdere landen worden teruggedraaid. Tegelijk neemt de financiële en politieke steun van organisaties en activisten die aan de frontlinie staan om deze ongelijkheden te verdedigen, af.

 

Aanbevelingen
Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet in de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 2021 in op een gendersensitieve COVID-19 respons. Maar inzet alleen is niet voldoende, daarom zijn op basis van de onderzoeksresultaten de volgende aanbevelingen geformuleerd. 
 

►Implementeer een intersectionele genderlens op alle terreinen van de Nederlandse internationale COVID-19 hulp. Maak dit zichtbaar in alle financiële instrumenten.

►Maak duidelijk hoe Nederlandse financiële steun wordt besteed aan gendergelijkheid en vrouwenrechten en hoe deze inzet aan lokale organisaties en activisten ten goede komt. 

►Erken de gelijkwaardige rol van (vrouwelijke) mensenrechtenverdedigers in internationale en nationale fora. 

►Geef lokale vredesbouwers voldoende vertrouwen, eigenaarschap en financiering.

►Zet in op een feministisch herstelplan voor systematische economische verandering zowel tegen ongelijkheid wereldwijd als in Nederland. 

►Roep bedrijven ter verantwoording voor mensenrechtenschendingen in het buitenland en ondersteun bindende wetgeving. 

►Maak het bestrijden van gendergerelateerd geweld een uitgangspunt van de Nederlandse internationale COVID-19 hulp.

Lees het onderzoek Hold the line. COVID 19 and the pushbacks on gains made on gender equality and women’s rights.

Meer informatie op de website van WO=MEN.


Uitgebreid zoeken