#caption
#caption


Politiek, neem een eerlijk aandeel in opvang vluchtelingen Moria

Maatschappelijk collectief doet oproep aan Den Haag vanwege beschamende 'Moria-deal'

 

24 september 2020 - Nederland moet nu een eerlijk aandeel nemen in het opnemen van een deel van de slachtoffers van Moria. Daarnaast moet Nederland met de overige EU-lidstaten humanitaire hulp geven die verder gaat dan het bouwen van een tentenkamp, en bijdragen aan een solide Europees migratiepact om te voorkómen dat dit soort rampen zich in de toekomst blijven voordoen.’

 

Deze oproep doet een breed maatschappelijk collectief - bestaande uit onder andere vakbonden, maatschappelijke en religieuze organisaties, bestuurders, advocaten, wetenschappers, politieke partijen, jongerenorganisaties en bekende Nederlanders  – aan de regeringscoalitie in het Algemeen Dagblad, Volkskrant en Trouw. Ook de Nederlandse Vrouwen Raad heeft deze oproep ondertekend.
Vandaag spreekt de Tweede Kamer over de zogenaamde ‘Moria-deal’ tijdens het algemeen overleg van Justitie en Veiligheid.  

 

Beschamende ‘Moria-deal’

De ondertekenaars, die brede lagen van de Nederlandse samenleving vertegenwoordigen, verklaren:
‘Deze ramp is een wake-up call. Een gevolg van falend beleid, nationaal en Europees. Wij kunnen en mogen niet langer wegkijken. Nederland heeft een lange staat van dienst als voorvechter van mensenrechten, met bijzondere aandacht voor vrouwen- en kinderrechten. Maar deze status schept verplichtingen. Wij zijn beschaamd door de zogenaamde ‘Moria-deal’ van de regeringscoalitie. Alle 13.000 mensen van Moria vallen onder de universele mensenrechten van recht op leven en menselijke waardigheid. Van de 13.000 kwetsbare mensen in Moria, wil Nederland er maar 100 opnemen. Die gaan dan nog af van het aantal dat Nederland toch al zou opnemen. Resultaat: nul extra!’


#wegkijkenisgeenoptie

Behalve dat de groep vandaag de regeringscoalitie oproept om nú te handelen, roepen zij Nederlanders op om steun te geven. Onder de hashtag #wegkijkenisgeenoptie kunnen zij hun steun betuigen op hun social mediakanalen.


Migratiepact

Gisteren werd het nieuwe migratiepact in Brussel gepresenteerd dat een einde moet maken aan de overvolle kampen zoals op Lesbos. Daarin staan geen harde quota, maar elk land moet een bijdrage leveren. Ook Nederland zal dus over de brug moeten komen.


Uitgebreid zoeken