#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek


NVR bestuur uitgebreid en vernieuwd

Maar liefst vier vrouwen werden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 mei 2020 voorgedragen om lid te worden van het NVR bestuur. Vanwege het vertrek van Marike Abel (zie berichtgeving hierover) moest er sowieso een nieuwe secretaris komen. Maar omdat de inmiddels ver gevorderde plannen voor een vernieuwde NVR heel wat activiteiten in de uitvoering ervan vragen, had het bestuur ook besloten om tot uitbreiding van vijf naar zeven bestuursleden over te gaan. En omdat zich zoveel sterke kandidaten hadden aangemeld adviseerde de Benoemingsadviescommissie (BAC), samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidorganisaties, om de uitbreiding op te rekken naar acht. Een advies waarmee het bestuur graag akkoord ging.

Ook de Algemene Ledenvergadering toonde zich enthousiast en ging op basis van de informatie van de BAC en de persoonlijke presentaties van de kandidaten graag en unaniem akkoord. “Fijn dat deze jonge vrouwen actief willen worden. Goed voor de breedte van de NVR qua generaties.” 


Over de nieuwe bestuursleden

Wendel Hofman-Schulp werkt al 20 jaar als global brandmanager voor verzekeraar Aegon, waar zij sinds 10 jaar ook lid is van de Ondernemingsraad. Binnen Aegon heeft zij een vrouwennetwerk opgezet en was zij als FNV lid betrokken bij de verankering van equal pay in de CAO van het bedrijf. Voor dat laatste ontving zij in 2018 de Karin Adelmund award.

Wendel overtuigde de BAC met haar prettige en professionele communicatieve vaardigheden. “Ze geeft aan resultaatgericht te zijn, maar altijd bewust 'de participatie op te zoeken' en het 'samen te doen'.”

De brede opzet van de NVR en haar lidorganisaties motiveert Wendel voor een functie in het NVR bestuur. Wendel: “De actieve belangenbehartiging op vele niveaus en de groeiende politieke stem voor betere participatie van alle vrouwen in Nederland gaan mij aan het hart. We denken vaak dat Nederland heel egalitair is. In de praktijk is dat voor vrouwen en een aantal andere groepen toch echt niet het geval en dat is geen acceptabele situatie. Daar breng ik graag een tastbare verandering in samen met het bestuur en de grote achterban van de NVR. Iedereen die ons daar bij kan helpen kan ons hierover aanspreken, bellen, mailen en uitnodigen voor een gesprek en dat zal ik zelf ook doen!

 

Wendel Hofman-Schulp is lid van NVR-lidorganisatie FNV Vrouw.
 

Social media links:

Facebook: https://www.facebook.com/wendel.hofman
Twitter: https://twitter.com/WendelHofman

Instagram: https://www.instagram.com/wendel.hofman

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/wendelhofmanschulp/

 

Amanda Huits heeft recentelijk haar Masters Political Science,  International Organisation aan de Universiteit Leiden afgerond met de dynamiek van beleidsvormingsprocessen als specialisatie. Naast haar opleiding heeft zij werkervaring opgedaan door stages op het gebied van private-public partnerships, inclusiviteit, gender en peacebuilding bij verschillende internationale organisaties. Amanda houdt zich graag bezig met (online) communicatie & internationale vraagstukken en wil op deze vlakken ook bijdragen aan het werk van de NVR.  

De BAC over haar: “Amanda overtuigde de commissie door concreet te verwoorden wat zij wilde gaan doen binnen het bestuur. Zij wil de stem van jongeren laten horen, meer ongebonden jonge vrouwen betrekken, en ook jongens en mannen.
 

Amanda Huits: "Als bestuurslid voor de NVR ben ik vastberaden om het werk van de lidorganisaties te belichten en te verbinden, om zo de impact van het netwerk te vergroten. In deze onzekere tijden is samenwerking belangrijker dan ooit. Daarom hoop ik de connectie met jonge feministen te versterken en de feministische boodschap voor gelijkheid breed in de maatschappij uit te dragen."


Amanda is lid van de Young Feminist Ambassadors, een gloednieuwe organisatie die zich onlangs als lid heeft aangesloten bij de NVR.
 

Social Media links
Instagram: https://www.instagram.com/amandahuits/ 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/amanda-huits-0197bb140/

 

Maria Ibrahim is een jurist met international business law als specialisme. Zij heeft bestuurservaring opgedaan als lid van de Raad Integratie en Participatie van de Gemeente Ede. In die functie heeft zij o.a. het College van B&W geadviseerd over maatschappelijke ontwikkelingen en participatiebeleid, en heeft zij samenwerkingsverbanden opgezet tussen migranten organisaties, maatschappelijke organisaties en beleidsmakers. Bij haar huidige werkgever ABN-AMRO heeft zij verschillende functies bekleed en o.a. ervaring opgedaan met het aansturen van grote teams, optimaliseren van processen en systemen en de naleving van wet- en regelgeving.
Deze ervaring wil Maria inzetten bij de NVR om de missie en strategie van de NRV verder uit te bouwen. Daarnaast heeft ze de ambitie om de zichtbaarheid van de NVR te vergroten door de samenwerkingsverbanden met de NVR uit te bereiden.


De BAC ziet in haar “een enthousiaste en ondernemende kandidaat met brede oriëntatie en interesses” die ze in kan zetten om als bruggenbouwer relaties op te bouwen en de verbinding met de NVR te verstevigen.


Maria Ibrahim is lid van onze lidorganisatie VVAO.

 

Joyce van der Wegen is bestuurskundige en bijna twee jaar werkzaam als adviseur bij het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO, onderdeel CINOP). Zij heeft een brede ervaring binnen de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zowel op bestuurlijk als organisatorisch en uitvoerend vlak. Zij houdt zich al langer bezig met gender en inclusiviteit en heeft ervaring met politiek-bestuurlijke omgevingen en met vrijwilligersorganisaties. Kamerdebatten en nieuwsontwikkelingen volgt zij op de voet.

De BAC over haar: “Joyce wil meer bekendheid geven aan de NVR onder jonge vrouwen door in te spelen op de actualiteit, bijvoorbeeld door bewustwording te creëren over het groeiende anti-abortusgeluid. Zij noemde expliciet het feit dat de NVR een koepelorganisatie is die bredere belangen vertegenwoordigt en daarin steeds afstemming moet zoeken. Bijvoorbeeld door 'het spiegelen van ideeën bij de lidorganisaties' tijdens de Algemene Vergadering. Zij ziet het feit dat de NVR belangen behartigt namens een enorme achterban van vrouwen als de grote kracht van de organisatie.”

 
Joyce van der Wegen vindt het onbestaanbaar en een in het oog springend voorbeeld van genderongelijkheid dat er anno 2020 in ons land geen enkele vrouwelijke oud-premier is die jonge vrouwen als rolmodel kunnen nemen. “Samen met alle lidorganisaties en mijn medebestuursleden ga ik alles op alles zetten voor gendergelijkheid en een inclusieve samenleving. Want het tijdperk waarin alleen mannen premier zijn, moet de geschiedenisboekjes in.”

 

Social Media links: 

Facebook: https://www.facebook.com/joyce.vanderwegen 
Twitter: https://twitter.com/Joycevderwegen
Instagram: https://www.instagram.com/joycevanderwegen 

LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/joyce-van-der-wegen-504323a3

Ook Joyce van de Wegen is lid van onze lidorganisatie Young Feminist Ambassadors.

Joyce van der Wegen zal de functie van secretaris binnen het NVR bestuur op zich nemen. De andere drie nieuwe bestuursleden zijn algemeen bestuurslid.  De taken binnen het bestuur zullen opnieuw worden verdeeld.


In de Benoemingsadviescomissie namen deel: Dieny Scheffer (NVVH), Marion Bootsma (Zonta) en Maïta van der Mark (strategisch adviseur NVR).

 


Uitgebreid zoeken