#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Vrouwenplatform Carree neemt afscheid

“Door een gebrek aan projecten en door de coronacrisis, die ons elk toekomstperspectief ontneemt, kunnen wij niet anders dan u meedelen dat we hebben moeten besluiten om faillissement aan te vragen.” Dit meldt het Dagelijks Bestuur van Stichting Vrouwenplatform Carree, een organisatie die zich 45 jaar enorm heeft ingezet voor alle vrouwen en meisjes in al hun diversiteit (culturele achtergrond, opleidingsniveau, participatieniveau) in Zwolle en heel Overijssel.

Vrouwenplatform Carree is al vele jaren lid van de NVR. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVR op 16 mei 2020 heeft NVR voorzitter Nenita La Rose dit bericht gedeeld met de andere lidorganisaties.   

Vrouwenplatform Carree  heeft met regionale projecten zeer actief en succesvol bijgedragen aan onder meer de landelijke NVR projecten Doorbreek Huiselijk Geweld en De Nieuwe Toekomst voor vrouwen met een verleden van huiselijk geweld. Voor dit laatste project wordt door Carree gezocht naar voortzetting bij collega-organisaties. In het kader van de alliantie Samen Werkt Het heeft Carree verschillende FEM Talks georganiseerd.

In een nieuwsbrief biedt Carree een terugblik op de vele activiteiten en projecten van de vele activiteiten en projecten die de organisaties geïnitieerd, georganiseerd of aan heeft bijgedragen, inclusief een overzicht van de resultaten ervan.

 


Uitgebreid zoeken