#caption
#caption


Corona


Taakverdeling vaders en moeders weer even ongelijk als voor Corona
Vaders nemen minder zorgtaken op zich dan aan het begin van de lockdown. Dit blijkt uit het derde rapport COGIS-NL, een onderzoeksproject van 3 universiteiten naar de impact van de coronacrisis op de verschillen in werk, zorg en welzijn tussen moeders en vaders. Meer informatie...
Tijdens coronacrisis zorgen vaders meer voor hun kinderen
Vaders zijn gedurende de coronacrisis meer gaan zorgen voor hun kinderen. Dat blijkt uit het 2e COGIS-NL onderzoek naar de gendergelijkheid gedurende de coronacrisis, uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit. Meer informatie...
Zij maakt het verschil: Sabra Bano, Gender Concerns International
Voor een adequate reactie op de asymmetrische impact van de coronacrisis op vrouwen en meisjes is een lange termijn samenwerking vereist tussen VN-agentschappen, nationale regeringen en internationale en lokale maatschappelijke organisaties. Dit zegt Sabra Bano n.a.v. het 75 jarig bestaan van de VN. Meer informatie...
Nieuw onderzoek: COVID 19 vergroot wereldwijde terugslag op gendergelijkheid en vrouwenrechten
COVID-19 vergroot de bestaande ongelijkheid in de wereld. Dat blijkt uit onderzoek gedaan in opdracht van WO=MEN. Op basis van de onderzoeksresultaten worden aanbevelingen gedaan voor een gendersensitieve COVID-19 respons. Meer informatie...
Zij maakt het verschil: de voordelen van thuiswerken
Karlijn Straver, verander- en projectmanager, is positief over thuiswerken. Ik kan werken wanneer ik op mijn scherpst ben, in plaats van wanneer men het van mij verwacht door de traditionele 9-5 mentaliteit. Meer informatie...
Zij maakt het verschil: Onthaasting
Veel van de vrouwen die reageerden op onze campagne Zij maakt het verschil noemen onthaasting als ze het hebben over de impact van de coronacrisis op hun persoonlijk leven. De meeste vrouwen vinden die verandering positief en willen die dan ook in de toekomst vasthouden. Meer informatie...
Zij maakt het verschil: Consuminderen en verbinding
We moeten echt toe naar meer verbinding tussen de diverse niveaus in onze maatschappij, vindt Edith Pieters, die via onze lidorganisatie Vrouwen van Nu reageerde op de oproep in het kader van de campagne Zij maakt het verschil. Meer informatie...
IMF ziet ongelijkheid tussen man en vrouw weer toenemen door coronacrisis
De coronacrisis dreigt de vrouwenemancipatie weer een aantal jaren terug te duwen. Dat schrijft het IMF. Vrouwen worden economisch gezien harder geraakt door de coronacrisis dan mannen. Nadat genderongelijkheid afnam in de afgelopen decennia, neemt die hierdoor sinds jaren weer toe. Meer informatie...
Roep om internationale solidariteit
Diverse organisaties in het netwerk van de NVR roepen op tot internationale solidariteit, omdat vrouwenrechten en gendergelijkheid extra onder druk staan in tijden van crisis, er aanvulling nodig is voor noodfondsen, en vrouwen in kansarme en economisch achtergestelde landen vaak zonder hulp de crisis het hoofd moeten bieden. Meer informatie...
Mozaiek van feminiene impressies en inspiratie in tijden van Corona
In het blog Woman Around The World, a mosaic of feminine impressions and inspiration in times of Corona, interviewt Cecile Masson een aantal vrouwen over de impact van Corona op ons leven, de gemeenschap en de mondiale samenleving. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken