#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Digitalisering


Alertheid nodig om digitaal wordende samenleving inclusief te houden
Lees het verslag van de expertmeeting De winst van digitale inclusie, georganiseerd door de Nederlandse Vrouwen Raad en VHTO. Of kijk de meeting terug op ons YouTube kanaal. Meer informatie...
Ook bij de ontwikkeling van apps is de man de norm
De strijd voor gelijke rechten m/v is nog niet gestreden, vinden Nevin Ozutok, Tweede Kamerlid, en Mirella Visser, strategisch adviseur van de NVR. In het AD van 5 maart zetten zij een paar feiten op een rijtje. Meer informatie...
Wet Digitale Overheid: laat achterstand van vrouwen niet verder toenemen
Op 13 september 2019 vond de expertmeeting Wet Digitale Overheid plaats. NVR-voorzitter Nenita La Rose wees daar op een eerder voorstel van de NVR aan de minister om een interdisciplinaire Taskforce Vrouwen en robotisering in te stellen en te komen met een Masterplan Vrouwen en Robotisering. Meer informatie...
OCW in gesprek met NVR over impact digitalisering op de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt
Op 1 mei 2017 brachten vertegenwoordigers van het ministerie van OCW een bezoek aan de NVR. Doel was een consultatie met de NVR over de effecten van digitalisering en automatisering op de arbeidsmarktpositie van vrouwen in verband met een verkennend onderzoek van OCW op dit thema. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken