#caption
#caption


Jaarlijkse netwerkbijeenkomst diasporavrouwen vredesactivisten

Op 1 februari 2020 vindt de jaarlijkse netwerkbijeenkomst plaats van diasporavrouwen vredesactivisten. Het thema is dit jaar ‘Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid’. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Vrouwen voor Vrede op de Molukken, Multicultural Women Peacemakers Network en het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede.


Met dit thema willen de organisatoren voortborduren op het Manifest dat vijf Nederlandse vrouwenorganisaties (waaronder de NVR) eerder hebben opgesteld. Geconstateerd is dat vluchtelingenvrouwen bij de opvang (en woonbegeleiding) regelmatig te maken krijgen met huiselijk en sekse gerelateerd geweld, ongelijke rechten en ‘meegenomen’ conflicten. 

Doelstelling van de netwerkbijeenkomst is het belang te bespreken van VN Resolutie 1325 voor de positie van vluchtelingenvrouwen en -meisjes en een aanzet te geven tot ideevorming over een NAP IV voor de Nederlandse situatie.


Gemeenten in Nederland hebben veelal beleid ontwikkeld voor onderwerpen zoals inburgering, diversiteit, achterstand tot de arbeidsmarkt, e.d. maar de ingewikkelde problemen zoals sekse gerelateerd geweld en ‘meegenomen’ conflicten blijven vaak liggen. De invalshoek voor de netwerkbijeenkomst is de focus te leggen op de onderwerpen vrede, veiligheid en gelijke rechten. Daarbij wordt de verbinding gelegd met VN Resolutie 1325. Het is, naar de mening van organisatoren,  noodzakelijk dat resolutie 1325 niet alleen in de landen van herkomst wordt uitgevoerd maar dat er ook een vertaalslag komt naar de Nederlandse samenleving. 


Zie hier het programma. Dagmoderator is Christine Nanlohy, vertegenwoordiger van de NVR bij het Netwerk VN Vrouwenverdrag.

De bijeenkomst duurt van  10 – 16 uur en wordt gehouden in de  Pauluskerk, Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam. Graag aanmelden: f.vanbommel@chello.nl.

Zie ook op deze website:
www.nederlandsevrouwenraad.nl/vluchtelingenenveiligheid
www.nederlandsevrouwenraad.nl/1325


Uitgebreid zoeken