#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


NVR vraagt Grapperhaus wetsvoorstel Regulering Sekswerk in te trekken

De Nederlandse Vrouwen Raad heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gevraagd zijn voorstel voor een nieuwe Wet Regulering Sekswerk (WRS) in te trekken. De NVR erkent uiteraard het doel om mensenhandel en geweld tegen sekswerkers te bestrijden, maar vreest dat deze wet een tegengesteld effect zal hebben en de situatie alleen maar zal verergeren.
 

Het wetsvoorstel criminaliseert sekswerk. Sekswerkers moeten een vergunning hebben die ze alleen krijgen wanneer ze minimaal 21 jaar zijn, in Nederland mogen werken en door de overheid op hun geschiktheid zijn beoordeeld. Sekswerkers die geen vergunning hebben kunnen een boete krijgen van €20.750. Hun klanten riskeren een gevangenisstraf van 1 jaar en mensen die deze sekswerkers helpen kunnen 2 jaar gevangenisstraf krijgen.

 

De NVR is ervan overtuigd dat deze wet - veel meer dan nu - sekswerkers de illegaliteit in zal duwen. Sekswerkers die niet aan de criteria kunnen voldoen - en dat zijn er nogal wat -, worden gedwongen om illegaal, zonder vergunning, hun werk te doen. Illegaal werkende sekswerkers lopen een sterk verhoogd risico om slachtoffer te worden van mensenhandel en geweld. Ze zullen niet langer een beroep durven doen op de politie uit angst voor repressieve maatregelen. Tevens zullen zij niet meer naar de dokter of de GGD durven, uit angst voor negatieve gevolgen.
 

De NVR vindt het voorts vreemd dat de leeftijdsgrens 21 jaar is terwijl de Nederlandse wet iedereen vanaf 18 jaar handelingsbekwaam acht. Ook is volgens de NVR de hoogte van de sancties buitenproportioneel. Bij sekswerk gaat het om een handeling tussen twee mensen die daar beiden in toestemmen en geen risico voor de samenleving met zich brengt. Om een dergelijke vrijwillige handeling te sanctioneren met een boete van €20.750 en gevangenisstraffen oplopend tot 2 jaar, is buitensporig. Zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de hoogte van snelheidsboetes.  

Sekswerk is gewoon werk, vindt de NVR, en dus is de WRS strijdig met de Grondwet omdat deze wet het recht op vrije keuze van arbeid, dat zowel in de Nederlandse als de Europese Grondwet is vastgelegd, beperkt.

 

Ook de NVR wil dat mensenhandel en geweld tegen sekswerkers aangepakt worden, maar op een andere manier dan via een vergunningstelstel en repressieve maatregelen. Laagdrempelige, toegankelijke zorg, community empowerment en versterken van de ketensamenwerking tussen zorginstellingen en politie zijn essentieel; waarbij goed wordt samengewerkt met sekswerkers en klanten.

 

De NVR vraagt minister Grapperhaus te kijken naar betere en meer effectieve alternatieven en deze in dialoog tussen overheid, sekswerkers en anderen te ontwikkelen.

Zie de volledige tekst van de brief aan minister Grapperhaus >>

Meer informatie: www.nederlandsevrouwenraad.nl/prostitutieenmensenhandel


Uitgebreid zoeken