#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Meerderheid Kamer stemt voor verplicht vrouwenquotum

Een motie van D66 en CDA voor een verplicht vrouwenquotum voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven heeft dinsdagmiddag in de Tweede Kamer de meerderheid van de stemmen gehaald. Dit moet ertoe leiden dat in de toekomst ten minste 30 procent van de commissarissen in het bedrijfsleven vrouw moet zijn.


CDA en D66 vinden dat het aandeel vrouwen aan de top in een erg traag tempo groeit en willen dat het kabinet het advies overneemt dat de SER op 20 september jongstleden heeft uitgebracht. In dat advies staat dat als een raad van commissarissen minder dan 30 procent vrouwen telt en er een positie vrij komt, die positie niet door een man mag worden vervuld. Totdat een geschikte vrouw is gevonden, moet de stoel leeg blijven.


Vóór de motie stemden GroenLinks, PvdA, 50Plus, Partij voor de Dieren, Denk en het onafhankelijke Kamerlid Van Kooten-Arissen en uiteindelijk ook de SP. De SP vond een vrouwenquotum voor alleen de raden van commissarissen niet ver genoeg gaan en dreigde tegen te stemmen als de motie niet werd uitgebreid.

Uiteindelijk heeft de SP met D66 een eigen voorstel ingediend, waarin wordt gepleit voor gelijke kansen voor vrouwen in alle geledingen van de arbeidsmarkt. Toen die motie was aangenomen, was voor de SP de weg vrij om voor het plan van D66 en CDA te stemmen. de twee coalitiepartijen te stemmen.
De regeringspartijen VVD en ChristenUnie zijn tegen een verplicht vrouwenquotum.


Minister Van Engelshoven van Emancipatie is een groot voorstander van het verplichte vrouwenquotum. ‘We schrijven geschiedenis’, schrijft de minister op Twitter. ‘We doorbreken het old boys netwerk en zetten een grote stap naar gelijkheid en diversiteit in de top van het bedrijfsleven.’

De Nederlandse Vrouwen Raad pleit al jaren voor harde maatregelen als een verplicht vrouwenquotum en niet alleen voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven maar in brede zin voor de top van bedrijven.
Mirella Visser, strategisch adviseur van de NVR en een van de opstellers van het advies waarmee de NVR samen met de Universiteit Utrecht aan het SER advies heeft bijgedragen, spreekt op twitter ook over een ‘Historische dag. Na 10 jaar doormodderen pakt #tweedekamer door met #quotum voor #vrouwen in rvc’s. Hoogste tijd want slechts 6 van 88 beursbedrijven heeft 30 pct vrouwen in rvc en rvb.

Meer informatie: www.nederlandsevrouwenraad.nl/machtsbalans


Uitgebreid zoeken