#caption
#caption


Uitnodiging Gender and Diversity Brown Bag Lunch

De Gender and Diversity Hub van de Universiteit Utrecht organiseert op 10 december 2019 een 'Brown Bag Lunch' over het recente SER advies om een diversiteitsquotum in te stellen voor raden van bestuur van bedrijven. Titel van de lunchbijeenkomst is 'Verbetering van de vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormende organen'.

De lunch zal focussen op welke factoren een gunstige invloed hebben op de vergroting van het aantal vrouwen aan de top en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Tijdens de lunch zullen verschillende experts die meegewerkt hebben aan het SER advies ´Diversiteit in de top´ dat 20 september jongstleden aan de regering is uitgebracht, aanwezig zijn en aan de discussie deelnemen.

Ten behoeve van het SER advies heeft de Nederlandse Vrouwen Raad samen met de Universiteit Utrecht op 20 maart 2019 een advies uitgebracht aan de SER. Verschillende leden van de Gender and Diversity Hub hebben toen samengewerkt met Mirella Visser en Anneke van Doorne/Huiskes, beiden adviseurs van de Nederlandse Vrouwen Raad, om dit advies tot stand te brengen.

De lunchbijeenkomst vindt plaats op 10 december, van 12 tot 13.30 uur, in de Universiteit Utrecht, Newtonlaan 201, kamer 5A-34/38. Deelname is gratis; de voertaal is Engels.

Wie geïnteresseerd is om deel te nemen aan de lunchbijeenkomst kan zich aanmelden via genderanddiversityhub@uu.nl.

Meer informatie: https://www.uu.nl/en/events/enhancing-womens-representation-in-decision-making-bodies


Uitgebreid zoeken