#caption
#caption


Nederlandse kandidaten gezocht voor twee verdragscomites van de Verenigde Naties

Nederland is op zoek naar kandidaten voor de komende verkiezingen voor het lidmaatschap van twee verdragscomités van de Verenigde Naties: het Comité voor de rechten van de mens en het Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen. 

In beide gevallen kunnen sollicitanten zich aanmelden tot 29 oktober 2019.

 

In het kader van de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor mensenrechten in binnen- en buitenland is besloten dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken een Nederlandse kandidaat zal voordragen die, indien verkozen, zitting neemt in het Comité voor de rechten van de mens van de Verenigde Naties; en een Nederlandse kandidaat zal voordragen die, indien verkozen, zitting neemt in het Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen.

 

Het Comité voor de rechten van de mens (BUPO Comité) is opgericht bij het op 16 december 1966 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Het Comité ziet toe op de naleving van het Verdrag door verdragspartijen en bestaat uit 18 onafhankelijke deskundigen van onberispelijk gedrag en erkende bekwaamheid op het terrein van de rechten van de mens.


Zie de vacature >>

 

Het Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen van de Verenigde Naties (CEDAW-Comité) is opgericht bij het op 18 december 1979 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. CEDAW-Comité ziet toe op de naleving van het Verdrag door Verdragspartijen, waakt over de vooruitgang die is geboekt en bevordert de naleving van het Verdrag. Het CEDAW-Comité bestaat uit 23 onafhankelijke deskundigen van hoog aanzien, van onberispelijk gedrag en erkende bekwaamheid op de terreinen die door het Verdrag worden bestreken.

Zie de vacature >>


Uitgebreid zoeken