#caption
#caption


Verdragen & Resoluties


VN Vrouwenverdrag
Het Vrouwenverdrag van de Verenigde Naties vormt de internationale basis voor het Nederlandse emancipatiebeleid. Het CEDAW-comité van de Verenigde Naties ziet toe op de naleving van het verdrag door de lidstaten. Meer informatie...
Beijing Declaration and Platform for Action
In 1995 vond in Beijing de 4e Wereld Vrouwenconferentie plaats. De uitkomsten ervan zijn vastgelegd in de Beijing Declaration and Platform for Action, de belangrijkste wereldwijde agenda voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen. Meer informatie...
Resolutie 1325 en Nationaal Actie Plan
In resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad wordt de rol van vrouwen erkend bij het beheersen van conflicten, vredeshandhaving en het consolideren van de vrede na conflicten. Sinds 2008 werkt Nederland met een Nationaal Actie Plan voor de uitvoering van deze resolutie. De NVR is mede-ondertekenaar van het NAP 1325. Meer informatie...
Nieuw verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk
De ILO heeft op 21 juni 2019 een nieuw verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk aangenomen. Een veilige werkplek vergroot sociale gelijkheid en daarmee de toegang van vrouwen tot werk en de economische zelfredzaamheid van (financieel kwetsbare) vrouwen in Nederland. Meer informatie...
Istanbul Conventie
Op 11 mei 2011 werd in de Raad van Europa de ‘Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence’ vastgesteld. Sinds 1 maart 2016 is de Istanbul Conventie ook voor Nederland van kracht. Meer informatie...
Resolutie Sustainable Development Goals
De United Nations Regional Information Centre heeft een officieel goedgekeurde Nederlandstalige versie uitgebracht van de Resolutie over de Sustainable Development Goals. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken