#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Initiatiefwet partneralimentatie in Eerste Kamer aangenomen

Op 21 mei 2019 is, zoals verwacht, de initiatiefwet partneralimentatie in de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat na een scheiding de partneralimentatie van maximaal 12 jaar naar maximaal 5 jaar gaat. 


Sinds de indiening van de initiatiefwet in juni 2015 zijn vanuit de NVR en lidorganisatie Wouw op verschillende momenten brieven naar Tweede en Eerste Kamerleden verstuurd met argumenten vanuit de vrouwenbeweging om de discussies in beide Kamers en het stemgedrag te beïnvloeden.

In  het themadossier Alimentatiewet kun je die brieven en de argumenten teruglezen.
 

In de laatste plenaire vergadering in de Eerste Kamer is de NVR tot twee keer toe met naam en toenaam door het CDA aangehaald. Dat is best bijzonder omdat bij alle Kamerdebatten verder geen belangenorganisaties werden genoemd.

De minister heeft verschillende toezeggingen moeten doen om Kamerleden over de streep te trekken en de wet aangenomen te krijgen.

 

Marjan Nieuwenhuis van lidorganisatie Wouw wil onderzoeken of de wet nog aan te vechten is. Volgens Gabi van Driem, familierecht advocaat, die de afgelopen jaren betrokken is geweest bij het verzet tegen de wet, vindt het 'balen dat de wet is aangenomen'. Zij is van mening dat deze nieuwe wet 'veel vrouwen onnoemelijk leed zal berokkenen en nog meer financiële achterstand zal betekenen'. Volgens haar is er bij deze wet waarschijnlijk sprake van indirecte discriminatie. Om deze wet aan te vechten is het nodig om je te beroepen op internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend en waarmee deze wet in strijd is.


Marjan Nieuwenhuis vraagt daarom of er er bij de lidorganisaties van de NVR vrouwen zijn met een juridische achtergrond die willen helpen om deze 'onrechtmatige' wet aan te vechten.

 


Uitgebreid zoeken

  
  
              
     
       IIW NL    
 IIW NL