#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Twee nieuwe lidorganisaties voor de NVR

De Nederlandse Vrouwen Raad heeft twee nieuwe lidorganisaties mogen verwelkomen: Graduate Women International Netherlands (GWI-NL) en Women's March Netherlands. Beide organisaties presenteerden zich tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVR op 25 mei jl.

 

Graduate Women International Netherlands is 3 jaar geleden voortgekomen uit de VVAO om de internationale component die de VVAO besloot af te bouwen, te bestendigen. Inhoudelijk ligt de focus van GWI-NL op educatie voor de empowerment van vrouwen en toegang tot educatie. In haar logo voert GWI-NL dan ook het symbool van de 'lamp of learning'.
GWI-NL heeft veel internationale contacten en is de Nederlandse vereniging van de wereldwijde koepelorganisatie Graduate Women International, die dit jaar 100 jaar bestaat. 
Hoewel internationaal de ‘lifestream’ is, vindt GWI-NL het ook belangrijk om nationaal de banden met andere vrouwenorganisaties te onderhouden, vandaar het lidmaatschap van de NVR.

Women’s March Netherlands is in 2016 opgericht en organiseert in navolging van Women’s March International vreedzame protestmarsen waarmee de organisatie, aldus haar oprichters, het activisme voor ‘social justice’ naar de burgers brengt. Women’s March slaat een brug tussen grassroot en establishment.

Women’s March Netherlands wordt lid van de NVR om kennis uit te wisselen en te leren van best practices, en om haar creativiteit in te brengen en haar nationale en internationale netwerk met dat van de NVR en haar organisaties te delen.  


Uitgebreid zoeken