#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Afscheid van Politiek Scholings Centrum en PVR Noord Brabant

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVR op 25 mei 2019 werd afscheid genomen van Politiek Scholings Centrum en Provinciale Vrouwenraad Noord Brabant. De organisaties die jarenlang lid zijn geweest van de NVR en actief hebben bijgedragen in tal van NVR-projecten en -activiteiten, zijn opgeheven.  

Op de foto staand v.l.n.r.: NVR voorzitter Nenita La Rose, PSC secretaris en penningmeester Jacqueline Broer, en PVR voorzitter Ria Demmers. 

Politiek Scholings Centrum is in 1972 opgericht door een aantal vrouwenorganisaties met als doel meer vrouwen in de politiek te krijgen. In 2005 werd PSC een stichting en lid van de NVR. In de aanloop naar verkiezingen verzorgde PSC steeds trainingen voor vrouwen die de politiek in wilden. Ook organiseerden zij regelmatig excursies naar politieke gremia, zoals het Europees Parlement. 
Het voortbestaan van PSC bleek financieel niet meer mogelijk. Gelukkig zijn er inmiddels vele andere organisaties die actief het doel: meer vrouwen in de politiek, nastreven.  

De Provinciale Vrouwenraad Noord Brabant is in 1975 opgericht. Sinds 2006 is de PVR zelfstandig lid van de NVR; in de jaren daarvoor was de binding met de NVR er echter ook al via het lidmaatschap van het Groot Stedelijk Overleg waar de PVR deel van uitmaakte.
De PVR heeft in het Brabantse tal van projecten en activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een groot congres over armoede onder vrouwen. Ook was de PVR actief betrokken in het NVR project om huiselijk geweld bespreekbaar te maken, en organiseerde een vele bijeenkomsten hierover in de regio.
Omdat het al jarenlang niet meer lukt om nieuwe bestuursleden te vinden die hun werk kunnen voortzetten, heeft het bestuur besloten de organisatie op te heffen. De PVR doneert 5500 euro aan de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR).  Nenita La Rose bedankt de mensen achter deze organisaties voor hun inzet, en natuurlijk zal de NVR het gedoneerde bedrag gebruiken om onze gezamenlijke missie voort te zetten. 

 


Uitgebreid zoeken