#caption
Jojanne Lageveen, Vrouwenplatform Carree Overijssel
#caption
Jojanne Lageveen, Vrouwenplatform Carree Overijssel


Young Feminist Weekend

NVR Young Feminist Weekend: een unieke kans voor jonge feministen
 

Van 18 oktober tot en met 20 oktober 2019 is de allereerste editie van het NVR Young Feminist Weekend NL. Een unieke mogelijkheid, waarin jonge feministen - onder begeleiding van ervaren facilitators – elkaar versterken en inspireren om positieve veranderingen te realiseren in Nederland. Aan deze eerste edtie doen 28 deelnemers mee.

 

Dit initiatief van de NVR is geïnspireerd op Agora, de succesvolle summerschool van de European Women’s Lobby. (EWL). Oud-deelnemers van EWL's succesvolle summerschool zijn actief betrokken bij de inhoud en vorm van deze eerste editie van Young Feminist Weekend. Diverse experts zullen een workshop verzorgen, onder meer Marije Cornelissen (UN Women), Essa Reijmers, (commissielid Beleidsbeinvloeding en Belangenbehartiging bij de NVR en vertegenwoordiger in de Observatory on Violence against Women van de European Women's Lobby)  en Jantien Kingma (WO=MEN).

 

Tony Filedt Kok-Weimar en Marion Minis  (beide commissielid Beleidsbeinvloeding en Belangenbehartiging en vertegenwoordiger namens de NVR in de EWL) organiseren dit vanuit de NVR. Zij worden ondersteund door vrijwilliger Ianire Molero.

 

 

“Oprecht life-changing, een ommekeer. Na afloop was ik niet alleen geïnspireerd en vol met vernieuwd zelfvertrouwen, een nieuw geloof in mijn feministische overtuigingen en geloof in wat ik te zeggen had en wat ik de wereld kan brengen. Ook ervoer ik een enorm gevoel van solidariteit bij de vrienden die ik daar gemaakt heb”. (Een AGORA studente in 2017)

Praktisch 

  • Data: Vrijdag 18 oktober, 14.00 t/m Zondag 20 oktober 17.00
  • Plaats van bijeenkomst: Het Willibrordushuis in de Oude Molstraat 35 te Den Haag. 
  • Eigen bijdrage: Deelnemers betalen 75 euro p.p.. De meeste kosten worden gedekt door de NVR en de lidorganisaties.
  • Reiskosten: Deelnemers betalen zelf hun reis naar Den Haag (v.v.)

 

 


Uitgebreid zoeken