#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


NVR inbreng voor Algemeen Overleg Emancipatie

13 januari 2016 - Blijf aandringen op een krachtdadiger beleid voor meer vrouwen aan de top. Bedrijven moeten bij voortduring op de hielen worden gezeten op dit punt. Bindende streefcijfers helpen daarbij. Dat is waar de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) voor pleit in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW. De brief dient als input voor het AO Emancipatie met minister Bussemaker op 10 februari 2016.

Niet alleen in landen met quotawetgeving, zoals Frankrijk en Italië, is dankzij bindende streefcijfers duidelijke vooruitgang geboekt. Ook landen met een stevige zelfreguleringsaanpak met targets, zoals het Verenigd Koninkrijk en Zweden, boeken aanzienlijk betere resultaten. Met slechts 9% vrouwen in de Raden van Commissarissen loopt Nederland ernstig achter.
De NVR stelt dat heldere sancties op het uitblijven van verklaringen waarom streefgetallen niet worden gehaald, wel het minste is dat zou moeten worden georganiseerd. Tot nu toe heeft de minister op dit vlak weinig laten zien.

Eerder al had de NVR in een brief de ministers Bussemaker en Asscher laten weten teleurgesteld te zijn over de uitkomsten van de EPSCO vergadering van 7 december 2015. Opnieuw werd daar geen consensus bereikt over het voorstel voor een EU richtlijn voor de verbetering van de m/v-verhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen. Nederland behoort nog steeds tot de blokkerende minderheid.
De Europese Commissie heeft het dossier inmiddels als een topprioriteit in haar werkprogramma voor 2016 opgenomen. Helaas blijkt nu dat Nederland, als huidig voorzitter van de EU, onlangs wel de Verklaring Gendergelijkheid heeft ondertekend en gepubliceerd, maar het dossier women on boards doorgeschoven heeft naar Malta, dat pas in de 1e helft van 2017 EU voorzitter is. De NVR is teleurgesteld dat Nederland de verantwoordelijkheid niet heeft genomen om dit dossier op Europees niveau vlot te trekken. Van een ambitieuze EU-voorzitter had de NVR een meer betrokken houding verwacht.

De NVR vraagt de Kamerleden in het AO de regering op te roepen tot meer adequate acties, op Nederlandse bodem maar ook als EU-voorzitter. Het kan eenvoudigweg niet zo zijn dat in dit land, met zo’n goed opgeleide en zeer geëmancipeerde vrouwelijke bevolking, vele bedrijven en andere organisaties overwegend door mannen worden beheerd en bestuurd. Daarmee wordt Nederland kwaliteit onthouden die hard nodig is om – overeenkomstig de ambities – op het wereldtoneel een rol van betekenis te spelen.

Zie de volledige tekst van de inbreng voor het AO Emancipatie >>

 


Uitgebreid zoeken