#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


NVR reactie op Hoofdlijnen Emancipatie 2013-2016

Op 10 mei 2013 stuurde minister Bussemaker de Hoofdlijnenbrief Emancipatie 2013-2016 aan de Tweede Kamer. Op 13 juni is deze Hoofdlijnenbrief in een Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (waaronder Emancipatie valt) met de minister besproken. Daaraan voorafgaand organiseerde de Kamercommissie op 11 juni een 'rondetafelgesprek' waarvoor onder meer de NVR was uitgenodigd. 

Ten behoeve van dit gesprek en het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer heeft de NVR een reactie opgesteld op de Hoofdlijnenbrief Emancipatie. Verschillende lidorganisaties hebben input geleverd voor deze brief, zoals de Vereniging voor Vrouwenbelangen, VVAO, VNVA, FNV, Passage, VWI, CDA-V. Deze organisaties hebben ook een eigen reactie geschreven met elk hun specifieke punten. 
De reactie van de NVR is gestuurd naar de Commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer. De voorzitter van de NVR, Dieny Scheffer, heeft tijdens het rondetafelgesprek namens de NVR het woord gevoerd. 

NVR reactie >>

Verslag van het ronde tafelgesprek, het Algemeen Overleg en het afrondend debat >>


Uitgebreid zoeken