#caption
FEM Talks NL 2018
#caption
FEM Talks NL 2018


Uitgebreid verslag Feminext: Sisterhood en solidariteit

Om grotere stappen te maken in gelijkheid tussen mannen en vrouwen is het belangrijk dat vrouwen elkaar steunen. “Sisterhood”, zoals Nenita la Rose, voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad, het zo mooi zei. Op 14 december vierde de NVR het 120-jarige jubileum – met natuurlijk diverse lidorganisaties, maar ook samenwerkingspartners en andere betrokkenen. Er is in 120 jaar veel bereikt, maar er zijn nog belangrijke stappen te zetten! 

 

NVR-voorzitter Nenita La Rose aan het woord 
“Wij zijn door de jaren heen blijven geloven in Zusterschap. Het sociaal, ethisch en emotioneel pact tussen vrouwen, ongeacht afkomst, religie en etniciteit." 

Nenita La Rose markeerde dat de NVR de tand des tijds goed heeft doorstaan, maar nu op een kruispunt staat van verjonging, verfrissing en nieuwe ideeën. “We blijven strijden en moeten niet opgeven,” aldus Nenita. “Wij delen met 1 miljoen vrouwen in de achterban van onze lidorganisaties het zusterschap, het gevoel van saamhorigheid waarmee sociale verandering kan worden gerealiseerd en het dogma van ongelijkheid definitief kan worden doorbroken. “ Volgens Nenita moeten we daarbij ook de mannen betrekken. Emancipatie is geen eenzijdige strijd, vindt zij, de emancipatiebeweging is inclusief. 

 

Lees de gehele speech van Nenita La Rose (pdf) 

Bekijk hier een impressie van deze dag in woord en beeld (pdf) >>
Lees hier het uitgebreide geschreven verslag van de hele dag (pdf) >> 

Wilt u meer weten over de inhoud van een specifieke deelsessie? Vraag de notulen op via communicatie@de-nvr.nl 


Uitgebreid zoeken