#caption
De NVR heeft 56 lidorganisaties met in hun achterban ca. 1 miljoen vrouwen
#caption
De NVR heeft 56 lidorganisaties met in hun achterban ca. 1 miljoen vrouwen


Brandbrief aan minister Bruins: Stel de anticonceptiepil veilig

We maken ons zich ernstig zorgen over het aanhoudende en onnodige tekort aan de meest gebruikte anticonceptiepil in Nederland. Vrouwen hebben recht op het gebruik van een adequate, effectieve en betaalbare anticonceptiepil. De toenemende geneesmideltekorten raken grote groepen patiënten en vrouwen in het bijzonder. Dit staat in een brandbrief aan minister Bruins (Medische Zorg, VVD).


Brandbrief 

Deze brief werd opgesteld en ondertekend door De Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers (NOVA), de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) en de andere organisaties van de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). Lees de volledige brandbrief aan minister Bruins >>
 

Krachten bundelen 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVR op zaterdag 24 november kwam de dringende kwestie van het tekort van de anticonceptiepil ter sprake. De vereniging van vrouwelijke apothekers en van vrouwelijke artsen namen gezamenlijk het intiatief voor deze brandbrief. Bedankt NOVA en VNVA voor deze krachtige samenwerking. 

Meer informatie: 

>> Brief van minister Bruins aan Tweede Kamer, 30 november 2018 
>> Interview Sonja Keizers, voorzitter NOVA in de Volkskrant: "Anticonceptiepil in veel apotheken slecht verkrijgbaar. ‘Meer dan 50 jaar vrouwenemancipatie in korte tijd om zeep’

 


Uitgebreid zoeken