#caption
Alliantie Werk.en.de Toekomst
#caption
Alliantie Werk.en.de Toekomst


Genderstereotypering

In de alliantie Werk.en.de Toekomst zet de NVR zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren.

Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en de NVR. De alliantie wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

 Alliantie Werk.en.de.Toekomst
Lees meer over het waarom en de doelstellingen van de alliantie Werk.en.de.Toekomst. Meer informatie...
Gezocht: politici uit gemeentepolitiek
Deze bijeenkomst is een eerste stap om politici in de gemeentepolitiek te empoweren in het herkennen en doorbreken van genderstereotypering in beleid, wet- en regelgeving. Meer informatie...
Brochure: Hoe verkleinen we de loonkloof in Nederland
Inspirerende voorbeelden uit het buitenland. Meer informatie...
Vrouwen in de politiek: bijenkoninginnen en rolmodellen
Jarenlang nam het aantal vrouwen in de politiek gestaag toe. Het leek erop dat de man/vrouw-ratio vanzelf wel in evenwicht zou komen. Maar anno 2019 zien we dat de stijgende lijn niet heeft doorgezet. De NVR organiseerde samen met Atria een expertmeeting met (ervarings)deskundigen hierover. Meer informatie...
Onderzoek naar atypische keuzes in werk, zorg of opleiding
Voor dit onderzoek zoeken we onder meer: vrouwen met jonge kinderen die fulltime werken en vrouwen in typische mannenberoepen. Het onderzoek bestaat uit een interview van 1,5 à 2 uur op een door jou gekozen locatie over je leven en gemaakte keuzes. Meer informatie...
Watersector staat centraal bij Kick-Off Girlsday 2019
Op donderdag 11 april 2019 openen Directeur-Generaal Rijkswaterstaat Michele Blom en Dijkgraaf Hetty Klavers Girlsday 2019 samen met meisjes uit het basisonderwijs en het vmbo. Girlsday is een activiteit van VHTO, partner van de NVR in de alliantie Samen Werkt Het. Meer informatie...
Expertmeeting: Een vrije weg naar de top
13 maart organiseerden VVAO Arnhem en NVR een expertmeeting: Een vrije weg naar de top. Hoe doorbreken we genderstereotyperingen? Meer informatie...
Thema's expertmeetings 2019
Ook in 2019 organiseren we diverse expertmeetings rondom genderstereotypering. De thema's van 2019 zijn: Meer informatie...
Expertmeeting: de harde macht aan de top
VVAO en de NVR organiseerde een expertmeeting: Stereotyperingen- Vrouwen aan de top. In dit artikel: een samenvatting van de bijeenkomst, best practices en de gezamenlijk opgestelde aanbevelingen. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken