#caption
Bijeenkomst Nederlandse Vrouwen Raad
#caption
Bijeenkomst Nederlandse Vrouwen Raad


Alternatieve troonrede tijdens Prinsessendag 10 september

In aanloop naar Prinsjesdag en de presentatie van de Miljoenennota in de Tweede Kamer, organiseert het Vrouwenpodium - een samenwerkingsverband van zes vrouwenorganisaties – haar inmiddels traditionele Prinsessendag op de tweede maandag van september. 

Dit jaar met de primeur van een alternatieve troonrede waarin in prikkelende statements wordt voorgesorteerd op een discussie over nieuw beleid gericht op opheffen van de financieel kwetsbare positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Financieel kwetsbare positie
De alternatieve troonrede wordt, vanaf een troon, uitgesproken door zangeres en filmmaker Rajae El Mouhandiz,  De keynotelezing wordt verzorgd door drs. Wil Portegijs, wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal Cultureel Planbureau en medeauteur van de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor. Tot slot zullen lokale, regionale en landelijke politici reageren op de alternatieve troonrede en daarna zal onder leiding van Kim Coppes een discussie met de zaal over de financieel kwetsbare positie van vrouwen op de arbeidsmarkt worden gevoerd.

Insteek van de middag is agendering van dit thema en de formulering van concrete aanbevelingen voor beleidsmakers.

 

Programma Prinsessendag
Datum:10 september 2018

Tijd:14:00-16:30 uur
Locatie: Huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6, Den Haag

 

13:30 uur        Inloop

14:00 uur        Opening door dagvoorzitter Kim Coppes
                      Welkom door Dieny Scheffer, voorzitter Vrouwenpodium

14:05 uur        Keynotelezing door drs. Wil Portegijs (Sociaal Cultureel Planbureau, medeauteur tweejaarlijkse Emancipatiemonitor)

14:45 uur        Alternatieve Troonrede, uitgesproken door Rajae El           
                       Mouhandiz (zangeres, platenproducent, filmmaker, pionier)

15:00 uur        Reactie op de troonrede door voorzitter Nenita la Rose van de Nederlandse
                       Vrouwenraad, lokale, regionale en landelijke politici.
                       Discussie met de zaal in de vorm van de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer.

15:45 uur        Afsluiting en dank door Dieny Scheffer, voorzitter Vrouwenpodium

16:00 uur        Netwerkborrel


Livestream

Het is niet meer mogelijk het evenement bij te wonen. Wel wordt het evenement live vanaf 14.00 uur uitgezonden via de Facebookpagina van de Nederlandse Vrouwenraad.
 

Alternatieve troonrede
De alternatieve troonrede, uitgesproken door Rajae El Mouhandiz gaat in op 7 thema’s:

  1. Het dilemma van het parttime werken aanpakken
  2. Meer aandacht, waardering en facilitering voor mantelzorgers
  3. NUG-vrouwen op de kaart zetten
  4. Oog voor de talenten van zwarte-migranten-vluchtelingen vrouwen
  5. Een doorbraak forceren in gelijke verdeling van zorg- en werktaken
  6. Weg met het ‘houtje/touwtje’-karakter in het regelen van opvang voor je kinderen
  7. Empoweren van vrouwen als financieel onafhankelijke burgers
     

Reactie politici en debat
Na de alternatieve troonrede zullen NVR-voorzitter Nenita la Rose en Tweede Kamerlid voor GroenLinks Nevin Özütok, wethouder Bert van Alphen van de gemeente Den Haag en Alain Volz (D66 vrouwen/mannen/mensenrechten) reageren op de alternatieve troonrede.
Daarna volgt onder leiding van Kim Coppes een discussie met de zaal over de financieel kwetsbare positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.


Vrouwenpodium
Het Vrouwenpodium is een samenwerkingsverband van zes vrouwenorganisaties: de Nederlandse Vrouwenraad (NVR), Stichting Melania, Netwerk Vrouwen FNV, FNV Vrouw, Stichting Molukse Vrouwen Raad, NVVH-vrouwennetwerk en Vrouwen van Nu.  
 

Samen werkt het!

Dit evenement wordt georganiseerd in het kader van de Alliantie Samen werkt het!, bestaande uit: Women Inc., Movisie, WO=MEN, Bureau Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad.


Uitgebreid zoeken