#caption
Bijeenkomst Nederlandse Vrouwen Raad
#caption
Bijeenkomst Nederlandse Vrouwen Raad


Conferentie FNV Vrouw over ervaringsdeskundigheid en armoedebeleid

Op maandag 15 oktober organiseert FNV Vrouw een conferentie over ervaringsdeskundigheid en het armoedebeleid in het kader van haar nieuwe project ‘Beter Armoedebeleid Voor Vrouwen’.

Tijdens de conferentie zullen onder andere Tweede Kamerleden, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers uit het BAVV-project met elkaar in discussie gaan. Ook vindt de boeklancering plaats van een van de vrijwilligers met tips om meer overzicht en structuur te krijgen in de eigen financiën.

Bijeenkomsten met voorvrouwen
Het afgelopen jaar hebben verschillende voorvrouwen (eveneens ervaringsdeskundigen) uit het
project ‘Beter Armoedebeleid Voor Vrouwen’ diverse bijeenkomsten door het land georganiseerd waarbij verhalen en verbeterpunten zijn opgehaald onder ervaringsdeskundigen ten aanzien van zowel het lokale als het landelijke armoedebeleid. Samen hebben zij een pakket van aanbevelingen gevormd om armoede onder vrouwen (en hun kinderen) tegen te gaan.

Deelneemsters aan het project zijn zowel werkende als uitkeringsgerechtigde vrouwen,
eenoudergezinnen, gezinnen van migranten- en vluchtelingenvrouwen, zzp'ers en studerende
moeders, allen met een (langdurig) laag inkomen, met of zonder schulden en woonachtig in
verschillende gemeenten.

Overhandiging aanbevelingen in Nieuwspoort 
Tijdens de conferentie van 13.00 tot 17.00 uur zal er ook aandacht zijn voor de overeenkomsten die zijn opgevallen tussen alle lokale aanbevelingen in de verschillende gemeenten. Ook zijn er landelijke aanbevelingen gevormd door de ervaringsdeskundigen, deze zullen tijdens de conferentie overhandigd worden aan de woordvoerders van de Tweede Kamer in perscentrum Nieuwspoort Den Haag.

Aanmelden en informatie
Aanmelden kan via het formulier op de website van FNV. Deelnemers ontvangen te zijner tijd een uitnodiging en het definitieve programma.  

Meer informatie via projectleider Annemieke de Jong: Annemieke.dejong@fnvvrouw.nl, 06-26708735


Uitgebreid zoeken