#caption
#caption


Evaluatie implementatie Istanbul Conventie

In 2018 is Nederland aan de beurt voor de evaluatie van de implementatie van de Istanbul Conventie, het verdrag van de Raad van Europa inzake de aanpak van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen. Bij deze evaluatie wordt bekeken of de preventie en aanpak van deze vormen van geweld in Nederland voldoende in lijn zijn met dit verdrag dat Nederland in 2015 geratificeerd heeft.

De Raad van Europa heeft een evaluatiesysteem opgezet bij de inwerkingtreding van de Istanbul Conventie om te controleren of de juiste maatregelen zijn genomen en in de praktijk worden uitgevoerd. De expertgroep GREVIO (Group of experts on Action against Violence against women and domestic violence) organiseert de evaluaties en adviseert over de conclusies van de evaluatie. Aleid van den Brink, voorheen directeur van de Blijf Groep en vertegenwoordiger van de NVR in de EWL Obeservatory on Violence against Women, is door Nederland benoemd als lid van de GREVIO Commissie.
De Nederlandse evaluatie start in 2018 en wordt in 2019 afgerond. De ministeriële verantwoordelijkheid voor de evaluatie waarbij (vrouwen-)organisaties worden betrokken, valt onder het ministerie van VWS.


Uitgebreid zoeken