#caption
#caption


10
sep
2018
Prinsessendag 2018

In aanloop naar Prinsjesdag en de presentatie van de Miljoenennota in de Tweede Kamer, organiseert het Vrouwenpodium - een samenwerkingsverband van zes vrouwenorganisaties – haar inmiddels traditionele PRINSESSENDAG op de tweede maandag van september.

Dit jaar met de primeur van een alternatieve troonrede waarin in prikkelende statements wordt voorgesorteerd op een discussie over nieuw beleid gericht op opheffen van de financieel kwetsbare positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Insteek van de middag is agendering van dit thema en de formulering van concrete aanbevelingen voor beleidsmakers.
 

Programma Prinsessendag
Datum:10 september 2018

Tijd:14:00-16:30 uur
Locatie: Huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6, Den Haag

 

13:30 uur        Inloop

14:00 uur        Opening door dagvoorzitter Kim Coppes
                       Welkom door Dieny Scheffer, voorzitter Vrouwenpodium

14:05 uur        Keynotelezing door drs. Wil Portegijs (Sociaal Cultureel Planbureau, medeauteur tweejaarlijkse Emancipatiemonitor)

Nederland is kampioen deeltijd. En dan vooral de Nederlandse vrouw. Drie op de vier werkt in deeltijd, vaak al voor ze kinderen krijgen, en ook lang nadat de kinderen de deur uit zijn. En ondanks het sterk gestegen opleidingsniveau van vrouwen en meer kinderopvang en verlofregelingen neemt de gemiddelde arbeidsduur van werkende vrouwen nauwelijks toe. Het is een van de redenen waarom maar de helft van de vrouwen economisch zelfstandig is. Wil Portegijs gaat in op de achtergrond van het deeltijdwerken in Nederland. En neemt u mee naar Zweden. Waarom gaat het daar zo anders? En wat kunnen we daarvan leren?

14:45 uur        Alternatieve Troonrede, uitgesproken door Rajae El Mouhandiz (zangeres, platenproducent, filmmaker, pionier)

  1. Het dilemma van het parttime werken aanpakken
  2. Meer aandacht, waardering en facilitering voor mantelzorgers
  3. NUG-vrouwen op de kaart zetten
  4. Oog voor de talenten van zwarte-migranten-vluchtelingen vrouwen
  5. Een doorbraak forceren in gelijke verdeling van zorg- en werktaken
  6. Weg met het ‘houtje/touwtje’-karakter in het regelen van opvang voor je kinderen
  7. Empoweren van vrouwen als financieel onafhankelijke burgers

15:00 uur         Reactie op de troonrede door vorozitter Nenita la Rose van de Nederlandse 

Vrouwenraad, lokale, regionale en landelijke politici (waaronder Tweede Kamerlid voor GroenLinks Nevin Özütok, wethouder Bert van Alphen van de gemeente Den Haag en Alain Volz (D66 vrouwen/mannen/mensenrechten).

Discussie met de zaal in de vorm van de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer.

15:45 uur        Afsluiting en dank door Dieny Scheffer, voorzitter Vrouwenpodium

16:00 uur        Netwerkborrel
 

Livestream

Het is niet meer mogelijk het evenement bij te wonen. Wel wordt het evenement live vanaf 14.00 uur uitgezonden via de Facebookpagina van de Nederlandse Vrouwenraad.

 

Vrouwenpodium
Het Vrouwenpodium is een samenwerkingsverband van zes vrouwenorganisaties: de Nederlandse Vrouwenraad (NVR), Stichting Melania, Netwerk Vrouwen FNV, FNV Vrouw, Stichting Molukse Vrouwen Raad, NVVH-vrouwennetwerk en Vrouwen van Nu.  

 

 

Dit evenement wordt georganiseerd in het kader van de Alliantie Samen werkt het!, bestaande uit: Women Inc., Movisie, WO=MEN, Bureau Clara Wichmann en de Nederlandse Vrouwen Raad.

 

 


Kalender
25
mei
2019
Alg. Ledenvergadering
28
mei
2019
FEM Talks: de winst van werk en de waarde van zorg
15
jun
2019
FEM Talks: MVR
Deze editie wordt georganiseerd door de Molukse Vrouwen Raad. Thema: werk en mantelzorg. Meer informatie volgt.
9
sep
2019
Prinsessendag 2019
3
okt
2019
Voorzittersoverleg

Discussieforum

Doneer nu!

Onze vrouw in New York

Op bezoek bij


Uitgebreid zoeken

     
              
                 
                    
 GWI             
  
     
       GWI