#caption
V.l.n.r.: Marion Minis, Anneke van Doorne, Christine Nanlohy, Nenita La Rose, Marijke Jongbloed, Ted Strop, Tonny Filedt Kok, Annelies Pierrot
#caption
V.l.n.r.: Marion Minis, Anneke van Doorne, Christine Nanlohy, Nenita La Rose, Marijke Jongbloed, Ted Strop, Tonny Filedt Kok, Annelies Pierrot


Adviescommissie en bestuur NVR bijeen over toekomstig beleid

De NVR beschikt over de Adviescommissie Beleidsbeïnvloeding & Belangenbehartiging (Commissie B&B), die op de achtergrond heel belangrijk werk verricht voor de NVR koepel. Een van de belangrijkste bijdragen van onze lidorganisaties aan hun koepel is het beschikbaar stellen van deskundigheid via deze Commissie.

In de Commissie B&B zitten stuk voor stuk krachtige vrouwen, allen lid van een van onze lidorganisaties, die nationaal en internationaal hun sporen hebben verdiend en zich met hun kennis en ervaring belangeloos inzetten voor de NVR. 

 

De Commissie komt regelmatig bijeen om het NVR Bestuur te adviseren over belangrijke ontwikkelingen en om deze waar nodig te agenderen. De NVR leden hebben via de Commissie B&B zo ook vrij direct invloed op de koers en visie van hun koepel. 

De afgelopen maanden heeft het NVR Bestuur intensief nagedacht over de koers van de NVR en op 11 juli 2018 hadden NVR voorzitter Nenita La Rose en Vicevoorzitter Marijke Jongbloed een zeer vruchtbare gedachtewisseling met de leden van de Commissie B&B over het huidige en toekomstige beleid. Het was tevens een mooie gelegenheid om elkaar wat nader te leren kennen. 


Uitgebreid zoeken