#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek


Verslag Voorzittersoverleg april 2018

Op dinsdag 17 april 2018 kwamen de voorzitters en het bestuur van de NVR in Dudok Den Haag bij elkaar voor het voorzittersoverleg.

Voorzittersoverleg stickers plakken
Er waren discussietafels, er werd op het tafellaken geschreven, er werden stickers geplakt, er werd met appeltjes gewerkt en uiteindelijk werden de vruchten geoogst.

 

Wat duidelijk naar voren kwam bij de discussie was dat de lidorganisaties zich erg betrokken voelen bij de NVR. De NVR, dat zijn de leden en de leden, dat is de NVR. De voorzitters waren enthousiast en hebben met grote inzet gediscussieerd  over de koers van de NVR. De discussie deze middag was rijk aan ideeën:  De leden willen graag intensiever samenwerken met de NVR, maar het is niet altijd duidelijk  welke vorm daarbij het meest efficiënt en effectief is.  Leden willen de NVR gebruiken als platform om andere lidorganisaties op thema’s te vinden en samen te werken. Uitwisseling tussen lidorganisaties  wordt door veel voorzitters  genoemd als  erg belangrijk. De lidorganisaties beschikken samen over veel  expertise voor veel uiteenlopende onderwerpen en willen deze kennis en experts graag delen met de andere lidorganisaties, in samenwerking met en coördinatie van de NVR.  Er is grote behoefte aan een overzicht. Een systeem waarin voor iedereen de informatie toegankelijk en zichtbaar is wie van de lidorganisaties zich met welke thema’s bezighoudt  en bij welke organisatie welke experts te vinden zijn. Met zo’n  overzicht  kunnen lidorganisaties elkaar makkelijk vinden en tot meer samenwerking komen.

 

Verder zijn er meerdere  ideeën aangereikt over intensivering van de lobby activiteiten  en  het meer zichtbaar maken van de NVR en haar lidorganisaties. Hierbij is wederom gepleit voor intensieve samenwerking. Tijdens de middag zijn er al enige verbonden gesmeed en ideeën uitgewisseld voor een samenwerking voor het organiseren van thema bijeenkomsten.

 

De NVR is momenteel bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website met nieuwe onderdelen. Voorbeelden van nieuwe onderdelen zijn onder andere een digitaal platform en een digitale kalender. Platform en kalender sluiten goed aan bij de wensen die de voorzitters tijdens het overleg hebben geuit.
 

Het  bestuur en bureau van de NVR  gaan met alle ideeën aan de slag, want de NVR dat zijn we samen!
 

Enkele foto's van het overleg zijn hieronder te vinden. Van te voren heeft elke deelnemer toestemming gegeven dat foto's met hen erop mogen worden gebruikt door de NVR. Alle rechten van deze foto's zijn voorbehouden aan de NVR. Heeft u vragen, neem dan contact op met het bureau van de NVR, info@de-nvr.nl.

Voorzittersoverleg overzicht 1 Voorzittersoverleg tafel 1
Voorzittersoverleg overzicht 2 voorzittersoverleg tafel 2
voorzittersoverleg overzicht 3 voorzittersoverleg tafel 3

 


Uitgebreid zoeken