#caption
#caption


De handen op elkaar voor belangen van vrouwen in Utrecht

De NVR heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 een toolkit ontwikkelt voor organisaties om hun eigen bijeenkomsten te organiseren. Lees hier het verslag van Zonta Utrecht.

 

Bij Kies een Vrouw Utrecht ontstond op 7 maart 2018 een energieke interactie tussen de bezoekers en de kandidaat-raadsleden. Na een inspirerende inleiding van Nienke Schuitemaker (Prodemos) over het belang van diversiteit in besturen vertelden 5 kandidaat-raadsleden onder de bezielende leiding van discussieleider Lou Repetur (tk kandidaat PVDA) wat zij met hun partij gaan doen voor vrouwen in de komende jaren.

 

Top 3 vrouwenwensen

De bezoekers deelden hun top 3 'vrouwenwensen' met de jonge politici. Deze sloten direct een partij-overstijgend pact sloten om zich samen sterk te maken voor:

1. Het creëren van een democratisch platform voor vrouwen uit alle lagen van de bevolking. Ofwel: de raadsleden gaan ervoor zorgen dat de stemmen en wensen van vrouwen in Utrecht gehoord worden!

2. Het bevorderen van toename van het aantal vrouwen op belangrijke posities in de gemeente; in de raad, in de fractie. Plannen hierbij zijn onder meer dat de partijen hierin samen zullen werken om elkaar en andere vrouwen in de politiek te steunen en de cultuur van de raad ontvankelijk en aantrekkelijk voor vrouwen te maken.

3. Tegengaan van geweld tegen en bevorderen van veiligheid voor vrouwen in Utrecht. Met betrekking tot dit item werden veel concrete aanbevelingen gedaan, zoals een Intimidatieapp, uitbreiding van de veiligheidsmonitor met vragen over seksueel misbruik en intimidatie, onderzoeken van strafbaar stellen van straatintimidatie en handen en voeten geven aan Utrecht als Safe Streets City.

 

Na het vaststellen van dit partij-oversteigende pact spraken publiek en sprekers met elkaar af elkaar over een jaar opnieuw te treffen om vinger aan de pols te houden ten aanzien van de verwerkelijking van de 3 idealen. Zonta Utrecht zal deze bijeenkomst in 2019 organiseren. 

De kandidaat-raadsleden beloofden om ook dat zij, mochten zij niet gekozen worden als raadslid, ervoor zullen zorgen dat degenen die wel zitting hebben in de raad zich sterk zullen maken voor deze onderwerpen.

 

Strategisch stemmen

Tot besluit legde voorzitter van Zonta Utrecht Christel Meijerman uit hoe strategisch op een Vrouw te stemmen: op de eerste vrouw stemmen is een mooie symbolische daad, op een willekeurige vrouw stemmen een leuk steuntje in de rug, maar echt meer vrouwen in de raad bereiken we pas als je op een Vrouw stemt die op grond van de peilingen NET NIET in de raad dreigt te komen. Met jouw stem kan dat NET WEL worden. Alle aanwezigen gaven aan dit advies over te nemen.  

Zonta Utrecht voorzitter Christel Meijerman: "we gaan voor niets minder dan 50/50 verdeling van vrouwen en mannen in de gemeenteraad in 2018"!!!

 

Kortom: Kies een Vrouw Utrecht was een prachtige avond met een steengoed resultaat! Met dank aan:

 

Janneke van der Heijden, GroenLinks Utrecht (#11)

Hester Assen en Ilse Raaijmakers, PvdA Utrecht (#2 en #4)

Juultje Verhaaren, Utrechtse VVD (#13)

Imke Verburg, D66 Utrecht (#15)

 


Uitgebreid zoeken

        
 IIW NL          
        
     
  
    IIW NL