#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Compensatie vrouwelijke zzp'ers kan worden aangevraagd

Via onze lidorganisaties Proefprocessenfonds Clara Wichmann en FNV Vrouw: Goed nieuws voor vrouwen die tussen 7 mei 2005 en 3 juni 2008 zijn bevallen en toen als zelfstandige werkzaam waren. De €5.600 compensatie voor vrouwelijke zzp'ers kan worden aangevraagd!

 

Goed nieuws voor vrouwen die tussen 7 mei 2005 en 3 juni 2008 zijn bevallen en toen als zelfstandige werkzaam waren. Van 15 mei tot en met 30 september 2018 kan alsnog een zwangerschapsuitkering worden aangevraagd. Dat heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 8 maart 2018 laten weten. Verder maakte het ministerie bekend dat het geld vanaf januari 2019 wordt uitgekeerd.

 

KLIK HIER om de compensatie aan te vragen!

Achtergrond van de regeling
Tot halverwege 2004 hadden zwangere zelfstandigen in Nederland recht op een zwangerschapsregeling (de WAZ). Het vervallen van die regeling leidde tot veel kritiek. In 2008 werd opnieuw een vorm van compensatie in het leven geroepen: de regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ). Die gold echter niet met terugwerkende kracht. Dit was in strijd met het VN-Vrouwenverdrag, zo heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald.

Na een jarenlange juridische strijd van een aantal vrouwen, de FNV, Vrouw en Recht en Proefprocessenfonds Clara Wichmann, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloten dat vrouwelijke zelfstandigen die tussen wal en schip vielen alsnog een beroep kunnen doen op een compensatie van ongeveer 5.600 euro per persoon.
Anniek de Ruijter, voorzitter Clara Wichmann: ‘We zijn echt ontzettend blij met deze uitkomst. De compensatie gaat ongeveer 5.600 euro bedragen en dat is niet niks.’

 

Let op

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen: 

  • -Uw burgerservicenummer;
  • -Geboortedatum en burgerservicenummer van uw kind(eren) die in de periode 7 mei 2005 tot en met 3 juni 2008 geboren is/zijn;
  • -Welke werkzaamheden u verrichtte als zelfstandige tijdens het kalenderjaar dat uw kind(eren) geboren is/zijn: zelfstandige, beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgenote/partner;
  • -Indien u meewerkend echtgenote/partner was; het burgerservicenummer van uw (toenmalige) partner.

 

De aanvraag kan maar in een korte periode worden ingediend: tussen 15 mei en 30 september

 

KLIK HIER om de compensatie aan te vragen!

 

Meer informatie
Voor informatie over de gang van zaken, ga naar de website meldjehier.nl Let op: daar kun je alleen informatie krijgen, geen aanvraag indienen. De vrouwen die zich eerder al bij het Meldpunt Zwangerschapsuitkering van FNV Vrouw hebben gemeld hoeven zich niet nog een keer te melden. Die worden meegenomen.


Uitgebreid zoeken