#caption
Clarice Gargard, Vrouwenvertegenwoordiger 2019 spreekt Algemene Vergadering van de VN toe
#caption
Clarice Gargard, Vrouwenvertegenwoordiger 2019 spreekt Algemene Vergadering van de VN toe


Morgen spreek ik de minister

Morgen spreek ik de minister - blog door Willemien Koning (19-02)

 

Morgen wordt een zinvolle, belangrijke en nuttige dag. Dan heb ik als VN-Vrouwenvertegenwoordiger de eer om met de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, van gedachten te wisselen over het VN-thema: gelijkheid tussen mannen en vrouwen en het in hun kracht zetten, versterken van vrouwen en meisjes op het platteland. Het is in mijn ogen zeer belangrijk om de minister van OCW en ook ministers van andere departementen bij het onderwerp te betrekken om de meningsvorming aan te scherpen en daadwerkelijke acties in gang te zetten. Natuurlijk ook om te bespreken hoe we via de VN de rurale vrouwen wereldwijd kunnen versterken en kunnen werken aan gendergelijkheid.

 

Na twee maanden kan ik wel stellen dat de functie van VN-Vrouwenvertegenwoordiger een mooie, unieke en eervolle functie is. Ik heb de afgelopen tijd wekelijks één of twee presentaties mogen verzorgen over mijn taak bij de VN en over het jaarthema. Daarnaast heb ik al vele gesprekken gevoerd met deskundigen die speciaal betrokkenen zijn bij het genderthema en/of bij vrouwen in plattelandsgebieden. Ik overleg regelmatig met betrokken ambtenaren van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

 

Ik had een fantastisch en inspirerend gesprek met de Zakenvrouw van 2017, Elske Doets. Ik heb aandacht gevraagd voor het VN-thema bij Agriterra, een ontwikkelingshulporganisatie die vooral agrarisch coöperaties en landbouworganisaties ondersteunt. Ik sprak tijdens hun ‘’Exchange Day’’ voor een internationale groep van ruim 300 mensen. Allemaal werkzaam in of betrokken bij ontwikkelingshulp van Peru tot Vietnam.

 

 

 

 

Eind januari mocht ik een delegatie vrouwen uit Wit-Rusland ontvangen, rondleiden en van gedachten wisselen over de positie van vrouwen. In Uithoorn had ik een interactieve bijeenkomst in een geheel andere setting met ruim 20 geïnteresseerden van allerlei leeftijden. We hebben uitgebreid van gedachten kunnen wisselen over gendergelijkheid. Opvallend was dat jongens aangaven het best lastig te vinden dat meisjes economisch zelfstandig willen zijn en taken in het huishouden gelijk willen verdelen. Daar zijn nog stappen te zetten.

 

 

In Dronten sprak ik op de netwerkdag van LTO-Noord Vrouw & Bedrijf voor 130 vrouwen uit de agrarische sector. Ik hield een digitale peiling om hun mening te leren kennen. Zij gaven aan dat er in Nederland vooral gewerkt moet worden aan het versterken van de juridische en financiële positie van vrouwen op het platteland. Daarnaast vinden zij het belangrijk dat er meer vrouwen door kunnen dringen tot hogere bestuurslagen van organisaties en bedrijfsleven.

 

 

Ik sprak met Julia Jelinska van de Polish Professional Women in Nederland. Zij organiseren niet alleen veel trainingen maar ook de Nederlandse ‘’Global Mentoring Walk’’. Doel hiervan is vrouwen te ondersteunen in leiderschap. Op 10 maart wordt deze unieke wandeling gehouden op vele plekken in de wereld en dus ook in het Amsterdamse bos. Schrijf je in voor deze Mentoring Walk als je een stap voorwaarts wil doen in leiderschap of als je een vrouw wilt coachen. Ook mannen kunnen meelopen als coach.

 

 

Afgelopen vrijdag was ik in Brussel waar ik een presentatie mocht verzorgen voor de voorzitters van de agrarische vrouwencommittees van de Europese landbouworganisaties. Daarnaast kon ik vier fantastische ontmoetingen op één dag realiseren. Ik sprak met Pekka Pesonen, Secretaris Generaal van Copa Cogeca, de vereniging van Europese landbouwcoöperaties en –organisaties. Ik sprak met Kati Partanen, voorzitter van de vrouwencommissie van de World Farmers Organisatie. Ik wisselde van gedachten met de Zweedse Lotta Folkesson, voorzitter van Copa Women’s Committee en ik sprak met Aroa Santiago Baustista, Gender mainstreaming specialist bij FAO, werkzaam in Europa en Centraal Azie. Hun input neem ik mee voor mijn presentaties in New York tijdens de SCW62 in maart en mijn speech voor de Algemene Vergadering van de VN in Oktober.

 

Voorlopig ga ik nog door met input verzamelen. Morgen dus naar Den Haag. Hoe wil de minister gaan werken aan gendergelijkheid. Onderwerpen waar we het vast en zeker over gaan hebben zijn educatie, lifelong learning, toegang tot financiering, productiemiddelen, bestuursfuncties, goede voorzieningen, verdeling van (zorg)taken en eigendomsrechten. Maar uiteindelijk draait alles om empowerment! Uiteindelijke moeten vrouwen het zelf gaan doen. In hun eigen omgeving en in hun eigen cultuur. Hoe gaan wij ze empoweren? Morgen spreek ik de minister!

 

Willemien Koning-Hoeve VN-Vrouwenvertegenwoordiger 2018

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de VN-vrouwenvertegenwoordiger 2018 volg haar dan op facebook of Twitter @OnzeVrouwinNY 


Uitgebreid zoeken