#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek


NVR sluit zich aan bij Platform Vader Zoekt Verlof

De NVR heeft zich aangesloten bij platform Vader Zoekt Verlof. Ook de NVR is voor een significante uitbreiding van het vaderschapsverlof / ouderschapsverlof.

 

De NVR sluit zich aan omdat het in dienst nemen van vrouwen wordt door werkgevers als groter risico gezien vanwege de grote verschillen in verlof tussen moeders en vaders. Het uitbreiden van het vaderschapsverlof (dat niet overdraagbaar moet zijn) zal leiden tot verkleining van het verschil, en uiteindelijk tot meer gender – neutrale keuzes door werkgevers. Dit leidt niet alleen tot grotere keuzevrijheid voor mannen en vrouwen om zorg- en werktaken te combineren, maar ook tot een betere match van talent op de arbeidsmarkt.

 

Zie hier de lijst met alle organisaties die zich hebben aangesloten bij Platform Vader Zoekt Verlof

 

Wat is het Platform Vader Zoekt Verlof?

Het platform Vaderschap: Vader Zoekt  Verlof pleit voor een vaderschapsverlof dat betaald wordt en gelijk is aan de verlofperiode voor vrouwen na de bevalling. Ook moet het verlof niet-uitwisselbaar zijn, oftewel niet onderling te verdelen tussen ouders, en lang genoeg om duurzaam bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind. Een vaderschapsverlof dat alle 8 succesfactoren bevat, geeft moeders en vaders de kans om zorg en arbeid eerlijk te verdelen en bevordert het welzijn van het kind. Voor werkgevers zit de winst onder meer in een hogere productiviteit van werknemers.

 

Lees meer over het Platform en vaderschapsverlof op de website: https://www.vaderzoektverlof.nl/

 


Uitgebreid zoeken