#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


NVR bepleit meer drang op gelijkwaardige participatie m/v

De NVR bepleit meer 'drang', meer elan en meer overtuigingskracht van de overheid op het vlak van participatie van vrouwen aan de samenleving. Europese samenlevingen die tot de top van de kenniseconomie willen behoren, kunnen het zich eenvoudigweg niet veroorloven om op grond van oude beelden en oude instituties talent van vrouwen – van alle kleur, etniciteit en seksuele identiteit – verloren te laten gaan. 

Dat schrijft de NVR in een uitgebreide reactie op de Emancipatienota 2018-2021 die minister Van Engelshoven eind maart 2018 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Met waardering heeft de NVR kennis genomen van de voornemens, maatregelen en initiatieven van het kabinet op het vlak van emancipatie zoals verwoord in de Emancipatienota 2018-2021. 

Hoewel Nederland zeker in verschillende opzichten een geëmancipeerde samenleving kan worden genoemd, zijn er toch nog zaken die niet aan dat beeld beantwoorden. Dat betreft vooral:
► de lage graad van vrouwen die financieel onafhankelijk zijn,
► het geringe getal van vrouwen in hoge en beleidsbepalende functies,
► het geringe getal van vrouwen in technische en ICT-beroepen,
► het bestaan van stereotiepe beeldvorming die een obstakel vormt voor daadwerkelijke
maatschappelijke gelijkheid tussen vrouwen en mannen,
► het gebrek aan genderdeskundigheid binnen de verschillende ministeries dat een vanzelfsprekende mainstreaming van het genderperspectief in relevante beleidsdossiers belemmert.

De NVR is, in samenwerking met andere alliantiepartners*), graag bereid om haar kennis en kunde in te zetten om tot die gelijkwaardige participatie van mannen en vrouwen aan de samenleving te komen.

Zie de uitgebreide reactie van de NVR >>
Zie de Emancipatienota 2018-2021 en het persbericht daarover >>

*) De NVR maakt deel uit van de alliantie Samen werkt het met WOMEN Inc (penvoerder), Wo=Men, Movisie en Bureau Clara Wichmann, en van de alliantie Werk.en.de Toekomst met Atria (penvoerder), VHTO en Emancipator.

 


Uitgebreid zoeken