#caption
#caption


Pensioen bij scheiding

Op de website www.economischzelfstandig.nl vindt u meer informatie over pensioen bij scheiding.


Wet pensioenverdeling: laat samenwonenden ook onder wet vallen
De NVR en lidorganisatie WOUW hebben bij Tweede Kamerleden en ministers nogmaals aangedrongen om samenwonenden te laten vallen onder de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021. Op 1 oktober is de bespreking van deze wet in de Tweede Kamer. Meer informatie...
Oproep aan minister Koolmees: laat samenwonenden ook onder de wet VPS vallen
21 augustus 2018 - Als samenwonenden uit elkaar gaan zou de ex-partner ook recht op pensioen moeten hebben. Dat zeggen de Nederlandse Vrouwen Raad en lidorganisatie WOUW Amsterdam, netwerk van maatschappijkritische 50+-vrouwen, in een brief aan minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer informatie...
NVR dringt aan op actieve informatie over conversiemogelijkheid in huidig pensioensysteem
13 juni 2018 - De NVR heeft er bij minister Koolmees op aangedrongen ervoor te zorgen dat pensioenuitvoerders actief informatie verstrekken over de mogelijkheid van conversie (verdeling van het pensioen direct na de scheiding) in het huidige pensioensysteem. Meer informatie...
Veranderingen in Wet Verevening Pensioen bij Scheiding toegelicht
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 mei 2018 lichtte Marjan Nieuwenhuis van lidorganisatie WOUW de veranderingen toe in de Wet Verevening Pensioen bij Scheiding. Meer informatie...
Reactie NVR op wetsvoorstel Verevening Pensioen bij Scheiding
12 maart 2018 - De NVR is verheugd dat minister Koolmees overweegt met een wetsvoorstel te komen waarin voor de verevening van het pensioen bij echtscheiding conversie het uitgangspunt wordt. Meer informatie...
Over paar jaar pensioen automatisch verdeeld bij scheiding
Over een paar jaar moet de verdeling van pensioenen tussen ex-partners automatisch worden geregeld. Minister Koolmees gaat hierover in gesprek met de pensioensector. Meer informatie...
Visie NVR op pensioen bij scheiding
Op 4 december 2017 heeft de NVR minister Koolmees naar aanleiding van de evaluatie van de wet Verevening Pensioen bij Scheiding geïnformeerd over de visie van de NVR op het functioneren van deze wet en over de wijzigingen die volgens de NVR moeten worden aangebracht. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken