#caption
#caption


Wetsontwerp Partneralimentatie maakt vrouwen minder afhankelijk van ex-partner maar meer van overheid

NVR vreest dat de realisering van het wetsontwerp voor Partneralimentatie dat in juni bij de Raad van State is ingediend, leidt tot meer gescheiden vrouwen in de bijstand i.p.v. meer financieel onafhankelijke vrouwen, zoals de bedoeling van de indieners is.  De NVR heeft haar vrees geuit in een brief aan minister Van der Steur van Veiligheid & Justitie en aan de leden van de Vaste Kamercommissie.

In het wetsontwerp wordt de partneralimentatie versoberd. Uitgangspunt van de indieners is dat we toe moeten naar een samenleving waarin mannen en vrouwen in hun eigen onderhoud moeten kunnen voorzien. De NVR deelt die visie. Maar anno 2015 is de helft van de vrouwen tijdens én na het huwelijk financieel niet in staat voor zichzelf te zorgen omdat ze minder zijn gaan werken om voor de kinderen te zorgen. 33% van de vrouwen krijgt na de scheiding geheel of gedeeltelijk bijstand. Door het nieuwe wetsvoorstel worden gescheiden vrouwen minder afhankelijk van hun ex-partner maar meer van de overheid. Vraag is of dat wenselijk is. 

De NVR dringt er bij het kabinet op aan om een samenhangend en interdepartementaal beleid  te voeren gericht op een betere verdeling van betaald en onbetaald werk over vrouwen en mannen.  De boodschap aan vrouwen dat ze meer (betaald)  werk moeten zoeken, moet gepaard gaan met de boodschap aan mannen dat ze meer (onbetaald) moeten gaan zorgen.
De NVR beveelt daarom een publiekscampagne aan waarin partners worden aangemoedigd om beiden actief te blijven op de arbeidsmarkt ook als er kinderen komen, en om beiden een actieve rol te spelen in de zorg voor de kinderen.
Werkgevers moeten worden aangemoedigd om werknemers met zorgverantwoordelijkheid in staat te stellen om flexibel te werken, ouderschapsverlof op te nemen, en tijdelijk minder uren te werken zonder hun kansen op doorgroei, promotie en vaste aanstelling daarmee te verspelen.

Daarnaast ziet de NVR extra taken voor de gemeenten. In het lokale armoedebeleid  moet speciaal aandacht zijn voor vrouwen met een laag inkomen, met name voor vrouwen met kinderen in de bijstand. Gemeenten moeten zorgen voor voorzieningen voor vrouwen die na hun scheiding scholing en begeleiding nodig hebben om terug te komen op de arbeidsmarkt of om een beter betaalde baan te krijgen.

Zie de volledige tekst van de brief >>


Uitgebreid zoeken

           
        
          IIW NL 
  
  
  
  
  
  
        
  
  
  
        
     
  
     
        
    IIW NL