#caption
#caption


Het Netwerk VN – Vrouwenverdrag

“De laatste jaren zien we een devaluatie van mensenrechten”, aldus Petra Snelders, voorzitter van het Netwerk VN–Vrouwenverdrag. “Kijk bijvoorbeeld maar naar het lot van de vluchtelingen, ik vind dat een zorgelijke ontwikkeling!”

 

In 1948 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen. In de loop van de tijd werden aanvullende verdragen van kracht, ter bescherming van de rechten van specifieke groepen als vrouwen en kinderen. Een van deze verdragen is het Vrouwenverdrag ter uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, afgekort CEDAW).

 

Ik sprak met Petra Snelders en met haar collega-bestuurslid Ines Orobio de Castro over de naleving van dit, voor vrouwen zo belangrijke verdrag. Het Netwerk VN–Vrouwenverdrag is een overlegstructuur van vrouwen- en mensenrechten organisaties en onafhankelijke experts, dat het Nederlandse beleid monitort en evalueert. Elke vier jaar moeten de VN lidstaten, dus ook Nederland, zich ten aanzien van CEDAW verantwoorden naar het Vrouwenrechten Comité van de VN. De rol van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is de coördinatie van de schaduwrapportages voor het Comité. De Nederlandse Vrouwen Raad is een van de samenwerkingspartners in dit netwerk.

 

“Het is belangrijk om Mensenrechten en in dit geval Vrouwenrechten levendig te houden”, zegt Ines. “Het is niet iets abstracts. We hebben best wat bereikt door de jaren heen. Zo hebben we moeten knokken om zwangerschapsverlof voor zzp-ers, concreet te maken en binnen te halen. Het is een begin, maar we zijn er nog lang niet”.

 

De inspanning van het Netwerk is hard nodig, want in de praktijk blijkt steeds weer dat rechten hebben en rechten genieten niet hetzelfde zijn. Schendingen van het Vrouwenverdrag, benadrukken Petra en Ines, zijn ook hier nog altijd aan de orde van de dag.


Uitgebreid zoeken