#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


Mariet Verhoef-Cohen president van Soroptimist International en krijgt koninklijke onderscheiding

Tijdens haar inauguratie als president van Soroptimist International 2017-2019 op 29 juli is de Nederlandse Soroptimist Mariet Verhoef-Cohen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

 

Via onze lidorganisatie Soroptimisten Nederland:

Deze bijzondere onderscheiding werd haar toegekend vanwege haar maatschappelijke verdiensten op internationaal niveau, haar sociale betrokkenheid en haar tomeloze inzet voor de belangenbehartiging van vrouwen wereldwijd.

 

Loco burgemeester van Zwolle reikt lintje uit
De onderscheiding werd uitgereikt door de Zwolse loco burgemeester René de Heer. In zijn rede noemde hij Mariets persoonlijke daadkracht, visie en kennis. “Daarmee  heeft zij eerst als President van de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao en later als President van Soroptimist International of Europe (SIE) een enorme bijdrage geleverd aan de professionalisering van onze organisatie.

 

Burgemeester pakt lintje Mariet foto in content.jpeg

Ze werkte mee aan de herstructurering en modernisering van het datasysteem, zette een communicatiesysteem op en ontwikkelde een meer doelgericht sponsorbeleid.
Daarbij heeft zij zich ingespannen om de betrokkenheid, inzet en kennisverbetering van de Landelijke Besturen en Gouverneurs te vergroten, daarbij met name ook aandacht bestedend aan het verbinden van sterke oudere Unies met besturen die organisatorisch zwakker staan”.

 

Wereldwijd
In 2011 verbreedde Mariet haar werkterrein tot buiten Europa: zij werd voor SIE projectmanager Africa, waarbij zij de centrale kracht werd bij de belangenbehartiging van Afrikaanse leden. Zij zette zich enorm in voor de begeleiding van projectontwikkeling en fondsenwerving aldaar en werd zo de stuwende motor achter de oprichting van toekomstige Afrikaanse Federatie (in 2014).

 

Water
Daarnaast is Mariet Verhoef sinds 2014 president van de Stichting Women for Water Partnership (WfWP), een toonaangevend internationaal netwerk dat zich inzet voor toegang tot water, gevormd door 25 vrouwenorganisaties in 100 landen in Zuid-Amerika, de Cariben, Afrika, Azië en Europa. Zij is tevens afgevaardigde namens SIE bij WfWP. En zij is als president herbenoemd tot 2020.

 

World Economic Forum 2017 Award
ALL Ladies League (ALL), a worldwide web of women's leadership, friendship and entrepreneurship, onderscheidde Mariet Verhoef-Cohen met de  Women Economic Forum 2017 award “Women of the Decade Creating a Better World for All” tijdens de Women Economic Forum - EU dat in januari 2017 werd gehouden in Den Haag.
In haar functie als President van SIE (2007 -2009) introduceerde Mariet Verhoef - Cohen het biënnium-thema ‘Soroptimists go for water’ wat tal van clubs inspireerde om zich in te zetten voor een veilige toegang tot schoon drinkwater voor vrouwen. Ook als president van WfWP bracht zij de noodzaak hiervan, gekoppeld aan gender responsive sanitatie, wereldwijd onder de aandacht.

 

Vrouwen
Tijdens dit presidentschap ontmoette zij veel Soroptimisten in bijna alle van de 58 landen van de Europese Federatie. Daardoor werd zij geïnspireerd om zich in te zetten voor empowerment van vrouwen; het ondersteunen van vrouwen om voorvechtster te worden van verandering door middel van opleidingen en leiderschap om op deze manier niet alleen de levens van vrouwen en meisjes te verbeteren, maar ook de gehele gemeenschap verder te helpen.  Zo’n verandering begint aan de basis met de organisatie van praktische zaken en basisbehoeften. Water is daarvan een van de belangrijkste en meest basale.


Uitgebreid zoeken