#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


EU ondertekent de Istanbul Conventie

Afgelopen donderdag 11 mei 2017 heeft de EU besloten om de Istanbul Conventie te tekenen over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

 

Door het besluit om aan te sluiten bij het Verdrag van Istanbul bevestigt de Europese Unie haar toezegging om geweld tegen vrouwen op haar grondgebied en wereldwijd te bestrijden en het bestaande juridische kader en haar capaciteit te versterken.

 

Helena Dalli, minister van sociale dialoog, consumentenzaken en burgerlijke vrijheden van Malta, zei: "Geweld tegen vrouwen is een schending van de mensenrechten en een extreme vorm van discriminatie. Door toetreding tot de Istanbul-conventie bevestigt de EU haar leidende rol bij het beëindigen van geweld tegen Vrouwen en alle vormen van discriminatie op basis van geslacht aan te pakken. Dit is nog een prestatie die zeker een positief effect heeft op degenen die kwetsbaar zijn voor geweld op basis van geslacht."

 

Alle EU-lidstaten hebben het Verdrag al ondertekend. Als de EU ook bij de Conventie wordt aangesloten, zorgt het voor complementariteit tussen nationaal en EU-niveau en zal het de capaciteit van de EU versterken om een ​​effectievere rol te spelen in internationale fora, zoals de groep van deskundigen van de Raad van Europa inzake geweld tegen vrouwen en Binnenlands Geweld (GREVIO).

 

De beslissing over de ondertekening is de eerste stap in het proces van de toetreding van de EU tot het verdrag. Na de officiële ondertekening vereist de toetreding het aannemen van de conclusies van het verdrag. Deze conclusies zullen de toestemming van het Parlement nodig hebben.

 

Het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa is het meest uitgebreide internationale verdrag ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het verdrag is in 2011 gepresenteerd en is in augustus 2014 in werking getreden. In Nederland trad het Verdrag in 2015 in werking, en heeft het al op veel punten de positie van slachtoffers van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen verbeterd.

 

Het Verdrag van Istanbul erkent geweld tegen vrouwen als een schending van de mensenrechten. Het behandelt geweld tegen vrouwen door middel van maatregelen ter voorkoming van geweld, bescherming van de slachtoffers en vervolging van de daders.

 

Geweld tegen vrouwen in de EU Geweld tegen vrouwen is een brutale vorm van discriminatie en een schending van de mensenrechten die in elke samenleving en EU-land gebeurt. Volgens beschikbare gegevens:

• 1 op de drie vrouwen in de EU is vanaf 15 jaar slachtoffer van lichamelijk en / of seksueel geweld;

• Een op de 20 vrouwen is verkracht;

• Meer dan de helft (55%) van vrouwen heeft seksuele intimidatie ervaren;

• Een op de drie vrouwen heeft psychologisch misbruik van een partner ervaren;

• Een op de drie vrouwen heeft tijdens een kindertijd lichamelijk of seksueel geweld ervaren door een volwassene.


Uitgebreid zoeken