#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


OVN medeondertekenaar brief informateur Schippers

Lidorganisatie Ouderen Vrouwen Netwerk is medeondertekenaar van een brief aan informateur Schippers over de aanpak van armoede & sociale uitsluiting en zorg voor je medemens als sociale samenleving.

 

Lees hier de hele brief

 

Tekst:

 

Geachte mevrouw Schippers,

 

Graag vragen we via deze weg aandacht voor de grote afwezige tijdens de verkiezingen en, tot dusverre, tijdens de informatie. Het betreft het onderwerp armoede & sociale uitsluiting. Ook al is min of meer vastgesteld dat de armoede in ons land niet langer stijgt, het blijft desondanks een belangrijk en brisant onderwerp. Zeker gezien het feit dat de bestaande armoede voor zo’n 1,06 miljoen mensen, waaronder 333.000 kinderen (SCP, 2 maart 20171) steeds nijpender wordt. Tel daarbij op dat meer dan 800.000 mensen met zo goed als onaflosbare schulden zitten en we spreken van een flink probleem.

 

Wij, de ondertekenende organisaties, vragen u dan ook armoede met prioriteit op de nieuwe politieke agenda te zetten en het nieuwe Kabinet aan te sporen hiervoor niet slechts aandacht te hebben, maar extra inzet te plegen om de bestaande armoede, de sociale uitsluiting te verminderen en de kansen van kinderen, die nu in armoede opgroeien, te vergroten.

 

Als organisaties zijn we dagelijks bezig om de bestaande armoede draaglijker te maken, om de eenzaamheid te voorkomen en te doorbreken, om mensen weer nieuwe kansen te bieden en om de jongeren, in al hun diversiteit, niet buiten spel te laten staan. Naast de groep jongeren zijn wij van mening dat ook extra inzet moet worden gepleegd richting oudere, 50 +, vrouwen voor wie de combinatie van werk en mantelzorg in de praktijk steeds moeilijker blijkt. Daarbij zijn voor ons begrippen als solidariteit, wederkerigheid, maatschappelijke samenhang en mede-menselijkheid van grote waarde. Dit betekent dus ook zonder vooroordeel de deelname van de armen en uitgeslotenen, door versterking van hun kunnen en van hun vaardigheden, aan het maatschappelijk proces te bevorderen. Participatie is voor ons veel meer dan het verwerven van een (paar uur) betaald werk. Het gaat tevens om actiefburgerschap.

 

Het gaat, gelukkig, weer beter met Nederland. Jammer is dat de zwaksten daarvan niet of nauwelijks meeprofiteren. We roepen de nieuwe regering dan ook op om op zijn minst de uitkeringen, het wettelijke minimumloon en de pensioenen mee te laten groeien met de stijgende welvaart, zodat ze niet op nog grotere achterstand worden gezet. Armoede is niet iets waar je voor kiest, het overkomt je. Armoede is meer dan gebrek aan geld, het is ook buitenspel gezet worden, eenzaam zijn, stelselmatig gepest worden, het gevoel hebben niet meer mee te tellen en het is niet meer meegeteld worden. Dat is spijtig, gezien de talenten die in deze groep te vinden zijn, die onze organisaties waar mogelijk inzetten voor positieve verandering, maar die nog voor een fors deel ongebruikt blijven. De ondertekenaars werken allen aan die zo broodnodige verandering. We nodigen de nieuwe regering graag uit dat samen met ons te doen. Want, zoals de slogan luidt: Samen maken we het verschil!

 

Met vriendelijke groet,

Quinta Ansem, voorzitter European Anti Poverty Network Nederland

www.eapnned.nl

www.voicesofpoverty-eu.net

 

Jo Bothmer, coördinator European Minimum Income Network Nederland

www.emin-eu.net

 

Robbert Kars, directeur Resto van Harte

www.restovanharte.nl

 

Gert de Haan, voorzitter Herstelgroep Nederland

Mieke Portegies, Lid Herstelgroep Nederland en maatschappelijk werker Arkin

www.herstelgroepnederland.nl

 

Syne Fonk, stichting EVS EcoVrede

www.ecovrede.nl

 

Erik Slagter, voorzitter stichting Ommen Samen Sterk

www.ommensamensterk.nl

 

Jan Hogenkamp, directeur WerkPlekPlus

www.werkplekplus.nl

 

Firouzeh Hamidian Rad, voorzitter stichting Samen voor Gezondheid van Vrouwen (SGV)

 

Hans Kroon, voorzitter Vereniging Inclusie Nederland

www.inclusienederland.nl

 

Bea van Doorn, coördinator Don Bosco Spirit & U-2B Heard!

www.u-2bheard.nl

 

Christine Nanlohy, secretaris Oudere Vrouwen Netwerk NL

www.ouderevrouwennetwerk.nl

 

Adriaan Planken, secretaris vereniging Basisinkomen

www.basisinkomen.nl

 

Sonja Leemkuil, voorzitter stichting Onze Droom

 

Marika Biacsics, Netwerkvoorzitter Netwerk Cliëntenraden Zorg

www.ncz.nl

 

Bert Wissink, voorzitter EBC*L the Netherlands

www.ebcl-nederland.nl

 

Nico Hopman, voorzitter Vereniging van Ervaringsdeskundigen

p/a EAPN Nederland

Postbus 92

3940AB Doorn


Uitgebreid zoeken