#caption
#caption


Voortgang initiatiefwet Partneralimentatie

Marjan Nieuwenhuis van onze lidorganisatie WOUW beschrijft hieronder de voortgang van de initiatiefwet Partneralimentatie.

 

"Op 14 maart 2015, de dag voor de verkiezingen, verscheen er, als een onverwachte verrassing, een Nota van Wijziging van de drie initiatiefnemers. De belangrijkste wijziging daarin is dat de rechtsgrond van partneralimentatie teruggedraaid wordt van 'verlies aan verdiencapaciteit tijdens het huwelijk' naar 'levenslange lotsverbondenheid'. Dit heeft grote consequenties voor de berekening van de hoogte van de partneralimentatie.
Twee van de drie initiatiefnemers van het wetsontwerp komen niet terug in de Tweede Kamer.

 

Intussen hebben twee advocaten een overzichtsartikel geschreven over wat er sinds juni 2015 gebeurd is en welke wijzigingen er in de wet zijn voorgesteld. Met name de reacties van juridische adviesorganen op het wetsontwerp worden besproken: ze waren unaniem negatief.
De schrijfsters vragen zich af hoe de wijzigingen van 14 maart tot stand zijn gekomen: 'Zijn ze het gevolg van voortschrijdend inzicht in de positie van de alimentatiegerechtigde of zijn ze eerder ingegeven door de kritiek uit de rechtspraktijk'.
 

Hoe verder
Welke consequenties zijn er voor de verdeling van zorg en betaald werk binnen een relatie.
Wat dit wetsontwerp duidelijk maakt is dat wanneer er in een relatie besloten wordt dat degene die minder gaat werken vanwege zorgtaken, dit consequenties heeft voor de financiële situatie voor beide partners bij een scheiding. Aan de keukentafel moet de verdeling van zorg en betaald werk een serieus gespreksonderwerp worden, vóórdat besloten wordt dat een van beide korter gaat werken. De verzorgende, meestal de vrouw, kan niet meer lichtzinnig korter gaan werken. En degene die fulltime blijft werken, moet zich realiseren dat dit naderhand financieel nadelig kan uitpakken. Niet alleen de vrouw, maar ook de man, moeten met een eventuele ongelijke zorgverdeling akkoord gaan."

 

De bespreking van het wetsvoorstel in de Commissievergadering Veiligheid & Justitie is uitgesteld totdat er een nieuwe regering aantreedt. 


Uitgebreid zoeken

  
              
        
     
    IIW NL 
           
     
     
     
  
     
        
  
 IIW NL